BELEDİYE HARÇLARI


TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

     2464 Sayılı belediye gelirleri kanununda değişiklik yapan 31/12/2004-25687 sayılı (3.Mükerrer) Resmi gazetede yayınlanmış olan değişiklikler (Tatil günlerinde çalışma ruhsatı talebinde bulunan işyeri sahiplerinin işyerlerinin yüzölçümlerine göre ödeyecekleri harç tarifesi: 07/12/2009-446 tarih sayılı kararı ile:

1. 0 -50 m2 arası 30,00 TL
2. 50- 150 m2 arası 65,00 TL
3. 150-250 m2 arası 130,00 TL
4. 250-500 m2 arası 250,00 TL
5. 500 m2 den yukarı 500,00 TL

     AÇIKLAMA

     2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 61.maddesine göre:

     1. Tatil günleri çalışma ruhsat harcının mükkellefiyet dönemi çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükelefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet,çalışan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesilen tam ay sayılır. Tatil günleri çalışma ruhsat harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.

     2. Hafta tatili kanununun 5.maddesi gereğince kasaplara saat 13.00' e kadar ruhsat verilir.

     3. Danıştay 6.dairesi 30.04.1991 tarih ve esas no 15/76 ile karar 51/1024 sayılı kararı ile otellerden ruhsat harcı alınmaz.

     4. 2434 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 20.maddesi gereğince her türlü turistik yerlerden tatil günleri çalışma ruhsatı verilip ücret alınmaz.

     5. Anlaşılmayan hükümler kanunundan bakılır.