Encümen Kararının Tarihi
09 Mayıs 2013
Encümen Başkanı
Ergin AYDIN
Encümen Üyeleri
Sezgin YILMAZ Temel HATİPOĞLU Nihat DEMİR
Ahmet CEVHER Süleyman AYDIN Dr.Arslan KORKMAZ
Encümen Kararının
 Sayısı:   0616
 Konusu:
     Pazarlıktan kaldırma

       Encümenin 25.04.2013 tarih ve 552 sayılı kararı ile ihalesi pazarlığa bırakılan, Şehrimizin muhtelif yerlerindeki 40 adet otobüs durağında bulunan reklam panolarının 160.000,00 TL+KDV muhammen bedel üzerinden 5 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesine göre bugün yapılan pazarlıkla kira ihalesine iştirak eden olmadığından, söz konusu ihalenin yapılmamasına, gereği için evrakın İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.09.05.2015


Encümen Kararının
 Sayısı:   0617
 Konusu:
     Para cezası

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.01.01/5504 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Ayasofya Mahallesi tapunun 1 pafta, 930 ada, 3 nolu parselde kain; …………….. (67237154500) ve Hissedarları tarafından; esaslı ruhsatlı inşaatının 512 m2 sini 5 yıllık yasal süresi içerisinde bitiremedi, İnşaat 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesi uyarınca mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil tutanağının bir örneği yapı yerine asılmak suretiyle tebliğ işlemi yapılmış, tutanağın bir örneği de muhtara bırakılmıştır.

       Yapılan görüşme sonunda;

       3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; ……………..Hissedarlarından 5.200,00 TL para cezası alınmasına, ruhsat yenilemesi yapmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0618
 Konusu:
     Para cezası

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.01.01/5503 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Boztepe Mahallesi tapunun 82 pafta, 899 ada, 41 nolu parselde …………….. ( 29795400994 ) ve Hissedarları tarafından; esaslı ruhsatlı inşaatının 93 m2 sini 5 yıllık yasal süresi içerisinde bitiremedi, İnşaat 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesi uyarınca mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil tutanağının bir örneği yapı yerine asılmak suretiyle tebliğ işlemi yapılmış, tutanağın bir örneği de muhtara bırakılmıştır.

       Yapılan görüşme sonunda;

       3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; ……………..Hissedarlarından 3.250,00 TL para cezası alınmasına, ruhsat yenilemesi yapmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0619
 Konusu:
     Para cezası

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.1.1/5500 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       2 Nolu Beşirli Mahallesi tapunun - pafta, 1467 ada, 5 nolu parselde kain; …………….. (18746769334) tarafından; projesinde sıfır çatı olarak görülen alanları kaldırarak, projesinde çatı katında teras olarak görülen alanları da içine alacak şekilde ahşap malzeme kullanarak sundurma çatı yaptı. Yapılan imalat 45m2 ve 1A grubu olup, inşaat mühürlenerek durduruldu,İnşaatı yapanlar hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesi uyarınca Mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil tutanağının bir örneği yapı yerine asılmak suretiyle tebliğ işlemi yapılmış, tutanağın bir örneği de muhtara bırakılmıştır.

       Yapılan görüşme sonunda;

       3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; imar mevzuatına aykırı 1.Sınıf A grubu kısmın 45 m2 olduğu (45m2 x 3.92 = 176,40), Uygulama imar planı yapılmış bir alanda yapıldığı, (176,40 x % 20= 35,28) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte , ruhsat almaksızın yeni inşaai faaliyette bulunuyor olduğu (176,40 x % 100=176,40) inşaai faaliyetler tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (176,40x % 20= 35,28) ve ilgili yasadaki asgari ceza miktarıda dikkate alınarak ……………..toplam 654,14 TL para cezası alınmasına, İmar Kanunu'nun 32. Madde hükümlerinin uygulanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0620
 Konusu:
     Para cezası

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.1.1/5502 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       2 Nolu Beşirli Mahallesi tapunun - pafta, 1467 ada, 4 nolu parselde kain; …………….. (13802936248) tarafından; çatı katı projesinde sıfır çatı olarak görülen alanları kaldırarak, projesinde teras olarak görülen alanları da içine alacak şekilde ahşap malzeme kullanarak 20m2 sundurma çatı yaptı. Yapılan imalat 1A grubu olup, inşaat mühürlenerek durduruldu.İnşaatı yapanlar hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesi uyarınca Mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil tutanağının bir örneği yapı yerine asılmak suretiyle tebliğ işlemi yapılmış, tutanağın bir örneği de muhtara bırakılmıştır.

       Yapılan görüşme sonunda;

       3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; imar mevzuatına aykırı 1.Sınıf A grubu kısmın 20m2 olduğu (20m2 x 3.92 = 78,40), Uygulama imar planı yapılmış bir alanda yapıldığı (78,40x % 20= 15,68), Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte , ruhsat almaksızın yeni inşaai faaliyette bulunuyor olduğu (78,40 x % 100=78,40) inşaai faaliyetler tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (78,40 x % 20=15,68) ve ilgili yasadaki asgari ceza miktarıda dikkate alınarak ……………..toplam 654,14 TL para cezası alınmasına, İmar Kanunu'nun 32. Madde hükümlerinin uygulanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0621
 Konusu:
     Para cezası

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.1.1/5501 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       2 Nolu Beşirli Mahallesi tapunun - pafta, 1467 ada, 4 nolu parselde kain; …………….. (36947152984) tarafından; çatı katı projesinde sıfır çatı olarak görülen alanları kaldırarak, projesinde teras olarak görülen alanları da içine alacak şekilde ahşap malzeme kullanarak 20m2 sundurma çatı yaptı. Yapılan imalat 1A grubu olup, inşaat mühürlenerek durduruldu.İnşaatı yapanlar hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesi uyarınca Mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil tutanağının bir örneği yapı yerine asılmak suretiyle tebliğ işlemi yapılmış, tutanağın bir örneği de muhtara bırakılmıştır.

       Yapılan görüşme sonunda;

       3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi uyarınca; imar mevzuatına aykırı 1.Sınıf A grubu kısmın 20m2 olduğu (20m2 x 3.92 = 78,40), Uygulama imar planı yapılmış bir alanda yapıldığı (78,40x % 20= 15,68), Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte , ruhsat almaksızın yeni inşaai faaliyette bulunuyor olduğu (78,40 x % 100=78,40) inşaai faaliyetler tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (78,40 x % 20=15,68) ve ilgili yasadaki asgari ceza miktarıda dikkate alınarak ……………..……………..toplam 654,14 TL para cezası alınmasına, İmar Kanunu'nun 32. Madde hükümlerinin uygulanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0622
 Konusu:
     Para cezası

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.1.1/5505 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       2 Nolu Beşirli Mahallesi tapunun - pafta, 2887 ada, 114 nolu parselde kain; …………….. (21788654810) tarafından; ruhsatsız olarak demir profil ve sac malzeme kullanarak 35 m2 sundurma çatı yaptı. Yapılan imalat 1A grubu olup, inşaat mühürlenerek durduruldu. İnşaatı yapanlar hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesi uyarınca Mühürlenerek durdurulmuş, yapı tatil tutanağının bir örneği yapı yerine asılmak suretiyle tebliğ işlemi yapılmış, tutanağın bir örneği de muhtara bırakılmıştır.

       Yapılan görüşme sonunda;

       ……………..2 Nolu Beşirli Mahallesi tapunun - pafta, 2887 ada, 114 nolu parseldeki binasında yaptığı imalatlar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre ruhsata tabi olmadığından evrakın kısmına iadesine, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0623
 Konusu:
     Tashihen Tescil

       Başkanlık Makamından havaleli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden gelen 07.05.2013 tarih ve23817205-946.03/955 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       1 Nolu Beşirli Mahallesi Orta Mevkiinde, üzerinde Beşirli Anaokulu bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 1576 ada, 8 nolu parselin İl Özel İdaresi adına tescili talep edilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62, 63, 65. maddeleri gereğince ; Belediye Meclisimizin 01/04/2013 tarih ve 80 sayılı kararına istinaden 1 Nolu Beşirli Mahallesi, 1576 ada, 8 nolu parselin İl Özel İdaresi adına tashihen tesciline, gereği için evrakın İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0624
 Konusu:
     Asker aylığı

       Başkanlık Makamından havaleli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden gelen 09.04.2013 tarih ve M.61.0.TRA.0.35-320.17.01/380 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Bekir ALKAN'a ait asker aylığı talebi hakkında olduğu görüldü.

       Yapılan görüşme sonunda;

       4109 Sayılı Yasaya göre; Yenicuma Mah. Yankı Sok. No:42 adresinde ikamet etmekte olan Bekir ALKAN'a ait 4 nüfus + kira için asker aylığı bağlanmasına, gereği için evrakın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0625
 Konusu:
     Asker aylığı

       Başkanlık Makamından havaleli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden gelen 09.04.2013 tarih ve M.61.0.TRA.0.35-320.17.01/383 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Seher BAYRAK'a ait asker aylığı talebi hakkında olduğu görüldü.

       Yapılan görüşme sonunda;

       4109 Sayılı Yasaya göre; D.Dere Mah. Valide Sok. No: 13 adresinde ikamet etmekte olan Seher BAYRAK'a 2 nüfus + kira için asker aylığı bağlanmasına, gereği için evrakın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0626
 Konusu:
     Asker aylığı

       Başkanlık Makamından havaleli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden gelen 09.04.2013 tarih ve M.61.0.TRA.0.35-320.17.01/381 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Ebru SARIHAN'a ait asker aylığı talebi hakkında olduğu görüldü.

       Yapılan görüşme sonunda;

       4109 Sayılı Yasaya göre; İnönü mahallesi Mimar Sok. No: 1 adresinde ikamet etmekte olan Ebru SARIHAN'a ait 2 nüfus + kira için asker aylığı bağlanmasına, gereği için evrakın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0627
 Konusu:
     Yıkım işleminin kaldırılması

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 03/05/2013 tarih ve 66780484-310.10.01.01/5599 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Gülbaharhatun Mahallesi tapunun - pafta, 59 ada, 94 nolu parselde İbrahim KUL-Ahmet KUL-Belgin ÖZER-Emine SAĞIR tarafından ruhsat ve projeye aykırı olarak projede çatıya kadar düz yükselen baca 3. kattan sonra helezon şeklinde binanın arka duvarından çatıya çıkartılmıştır. Projede olmayan 2. bir baca binanın aydınlığına yapıldığından; Encümenin 28/07/2009 tarih ve 1020 sayılı kararı yıkımına karar verilmiştir. Yapılan kontrolde söz konusu imara aykırılıkların 10/07/2012 tarih ve 5/146 nolu tadilat ruhsatı ile ruhsatlandırılarak uygun hale getirildiği tespit edilmiştir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Gülbaharhatun Mahallesi tapunun - pafta, 59 ada, 94 nolu parselde, projeye aykırı imalatlar 10/07/2012 tarih ve 5/146 nolu tadilat ruhsatı ile ruhsatlandırılarak uygun hale getirildiğinden, 28/07/2009 tarih ve 1020 sayılı Encümen kararındaki İbrahim KUL-Ahmet KUL-Belgin ÖZER-Emine SAĞIR'a ait yıkım işleminin kaldırılmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0628
 Konusu:
     Dilekçe

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 03.05.2013 tarih ve 66784084-310.10.01.01/5498 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       1 Nolu Beşirli Mahallesi tapunun 1598 ada, 1 nolu parselde kain …………….. (51751666502) tarafından A blokta dubleks katın kuzey cephesindeki çatı örtüsünü kaldırarak çekme mesafesini demir ve pimapen malzeme ile kapattı. Kapatılan kısım 13x3,53=45,9m dir. A blokta güney cephesinin çatı örtüsünü kaldırarak çekme mesafesini demir ve pimapen malzeme ile kapattı. Kapatılan kısım 9,4x3,53=33,18m2 dir. Kapatılan toplam alan 79,08m2 dir. Encümenin 24/11/2011 tarih ve 1795 sayılı kararı ile 626,30-TL para cezası ve Encümenin 01/03/2012 tarih ve 373 sayılı kararı ile 2.201,00-TL para cezası ve yıkımına karar verilmiştir.

       ……………..'un yeğeni ……………..03/05/2013 tarih ve 4846 sayılı dilekçe ile müracaat etmiş olup; Mustafa CUMUR'un vefat ettiğini belirterek verilen para cezasının iptal edilmesini talep etmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       ……………..vefat ettiğinden Encümenin 24/11/2011 tarih ve 1795 sayılı kararı ile verilen 626,30-TL para cezası ve Encümenin 01/03/2012 tarih ve 373 sayılı kararı ile verilen 2.201,00-TL para cezasının (Anayasanın 38. maddesinin, 442 seri nolu tahsilat genel tebliği gereğince ) kaldırılmasına, yıkım işleminin devamlılığına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.09.05.2013


Encümen Kararının
 Sayısı:   0629
 Konusu:
     Kot verilmesi

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 06.04.2013 tarih ve 66784084-310.10.01.01/5473 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi.

       Trabzon İli, Merkez Çukurçayır Mahallesi, G43A05B3b pafta, 1606 nolu parsele, Trabzon Belediye Encümeninin 08.05.2008 tarih ve 678 sayılı kararı ile; "iskan edilmeyen 1 bodrum kat yapılmak şartıyla" tabii zeminde kot verilmesi uygun görülmüştür. Ancak ilgilinin talebi üzerine konu belediye Encümenince tekrar değerlendirilmiş ve yan yoldan kot talebi Belediye Encümenince tekrar değerlendirilmiş ve ilgilisinin yan yoldan kot talebi Belediye Encümeni'nin 03.08.2010 tarih ve 1310 sayılı kararı ile red edilmiştir. 03.08.2010 tarih ve 1310 sayılı Encümen kararının iptali için Trabzon İdare Mahkemesine 2010/1588 Esasında dava açmış ve dava sonucunda da, 20.02.2013 tarih ve 2013 /147 K.sayılı kararı ile Trabzon Belediye Encümen kararı iptal edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Trabzon Belediyesi Revizyon İmar Plan Notlarına göre, normal şartlar altında yapı nizamı bitişik olan yerlerde kotlandırma geniş yoldan ( geniş yolun en yüksek noktasından) düzenlenmektedir. Adı geçen parsel B-3 yapılaşma şartlarını öngören bir imar altlığına sahip bir parseldir. İmar Kanunu ve plan lejantına göre parselin doğusunda bulunan geniş yoldan kotlandırılması uygun görülmektedir. Zaten ilgilisi de 05/08/2008 tarih ve 678 sayılı Encümen kararı ile 03/08/2010 tarih ve 1310 sayılı Encümen kararına (iptal edilen Encümen Kararı ) itiraz edilmektedir. Ancak yeni bir kotlandırma yapılabilmesi için 08/05/2008 tarih ve 678 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kanunun tekrar değerlendirilmesi Trabzon İdari Mahkemesince iptal edilen 03/08/2010 tarih ve 1310 sayılı Encümen Kararının ortaya çıkardığı belirsiz durumum giderilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Trabzon Belediyesi lejantına göre ilgili parsele doğu yönünde bulunan geniş yoldan kot verilebilmesi için 08/05/2008 tarih ve 678 sayılı Encümen Kararının değerlendirilmesi talep edilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Çukurçayır Mahallesi, G43A05B3b pafta, 1606 nolu parselde, 07.12.2011 tarih ve 320 sayılı meclis kararı ile Ticari alan olarak plan değişikliği yapıldığından, mevcut plan şartlarına göre plankotesinin verilmesine, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 09.05.2013