TRABZON BELEDİYESİ 09 ARALIK 2011 TARİHLİ MECLİS KARARI

  Tarih :  09.12.2011
  Birleşim :  51
  Oturum :  1
  Sayı :  328

     Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21.11.2011 tarih ve M.61.0.TRA.0.12-940/2832 sayılı yazı Belediye Meclisi'nin 05.12.2011 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiş olup mezkür komisyondan gelen rapor okundu.
     2012 Mali Yılı Gelir tarifesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.
     Yapılan görüşme sonunda:
     2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96. ve 97. maddesi çerçevesinde, 2012 Mali Yılı Gelir tarifesi kısmi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 47. maddeler) olarak ekteki şekliyle uygun görüldüğüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oya sunularak 1, 2 ve 47. maddeler oy çokluğu, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeler oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 09.12.2011
TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Bölge no Uygulama Alanı Cinsi Bilet fiyatları
(Takkart)
Tek kullanımlık
bilet fiyatları
Kabul edilen fiyat (TL)   Kabul edilen fiyat (TL)
1.Bölge 1.Grup Bütünşehir olmadan önceki
mücavir alan sınırları
İndirimli 0,75 TL  
Tam 1,10 TL 1,25 TL 
1.Bölge 2.Grup Kireçhane, Çukurçayır, Sofrakayaİndirimli  1,10 TL  
Tam 1,40 TL 1,50 TL 
1.Bölge 3.Grup Mücavir alan içinde kalıp
özelleştirilmiş
olan Kanuni, Kaymaklı
İndirimli 0,90TL  
Tam 1,25 TL 1,25 TL 
1.Bölge 4.Grup Yeşilova İndirimli 1,25 TL  
Tam 2,00 TL 2,00 TL 
2.Bölge Söğütlü, Akçaabat, Yomra İndirimli 1,25 TL  
Tam 1,75 TL 2,00 TL 
3.Bölge Salacık, Akçakale, Arsin İndirimli 1,40 TL  
Tam 1,90 TL 2,00 TL 
4.Bölge Araklı, Sürmene İndirimli 1,90 TL  
Tam 3,00 TL  3,00 TL  
5.Bölge Rize İndirimli 4,00 TL  
Tam 6,50 TL  
b-) Kimlik Belgesi PVC Kaplamaları için;
     1-) Öğrencilerden1,50 TL
     2-) Diğerlerinden2,00 TL
c-) Belediye otobüslerinin kiralanması;
     1-) Cenazelerden;
          - Şehir içi küçük otobüslerden 10,00 TL
          - Şehir içi büyük otobüslerden 15,00 TL
     2-) Toplantı konferans, seminer, kent içi toplu geziler ve piknik türü gezilerden;
          - Şehir içi küçük otobüslerden 40,00 TL
          - Şehir içi büyük otobüslerden 50,00 TL
d-) Yaz döneminde okulların tatile girdiği ilk Cumartesi-Pazar gününden başlayarak 1 Eylül tarihine kadar süren yayla gezilerinde 2012 yılı için gidiş 1,50 TL. dönüş 1,50 TL. olmak üzere toplam 3,00 TL. ücret alınır.
0-6 yaş grubunun ücretsiz olup bunun dışında belediyemizce verilen ücretsiz ve yarı ücretli pasolar geçersiz sayılır.
Nusret ONUR
Meclis Başkanı 1. Vekili
Meclis Üyesi
Sezgin YILMAZ
Katip Üye
Meclis Üyesi
Uğur ÖZSANDIKÇIOĞLU
Katip Üye
Meclis Üyesi