Geri

İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınav sonuç listesi ilanı

 

İLAN

 

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ya istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 01.01.2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Daire Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ’in 39 uncu maddesi gereği İşçi Statüsüne geçirilmek için sınava girmeye hak kazanan 812 taşeron personelin sınavı 19-20-21 Mart 2018 tarihlerinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi 2.Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ’in 39 uncu maddesinde geçen “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebliğ yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgili listeye ulaşmak için tıklayınız.

 

 

22 Mart 2018