TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

TRABZON BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Emlak İstimlak Birimi
Kiralık Taşınmazlar

       İhale İlanı

       Trabzon Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, aşağıda durumu belirtilen 14 adet taşınmaz, 2886 Sayılı DİK'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
       İhale, 24.06.2010 tarihinde Perşembe günü, aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
       İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 18 aylık kira tutarı ve kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.
       İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
       a) Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi,
       b) Geçici teminat makbuzu, (%10)
       c) İmza sirküleri,(Aslı veya Noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi,
       d) İştirak ortaklık halinde olursa (Noter tasdikli) ortaklık sözleşmesi,
       e) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)
       f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.
       İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Trabzon Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kiralar Şefliğinde 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
       Keyfiyeten ilan olunur.

Sıra
No
Cinsi Bulunduğu Yer No m2 Süresi Aylık
Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
İhale
Tarihi
Saati
1 İşyeri Pazarkapı Mah. (Nakliyeciler Sitesi) 56/4 90 m2 18 Ay 450,00 TL 810,00 TL 24.06.2010 13:30
2 İşyeri Pazarkapı Mah. (E.toptancı Hali ) 51 40 m2 18 Ay 400,00 TL 720,00 TL 24.06.2010 13:45
3 İşyeri Pazarkapı Mah. (E.toptancı Hali) 51/a 40 m2 18 Ay 400,00 TL 720,00 TL 24.06.2010 14:00
4 İşyeri İskenderpaşa Mah.İskele Cad. 1 30 m2 18 Ay 525,00 TL 945,00 TL 24.06.2010 14:15
5 İşyeri İskenderpaşa Mah.İskele Cad. 2 25 m2 18 Ay 500,00 TL 900,00 TL 24.06.2010 14:30
6 İşyeri İskenderpaşa Mah.İskele Cad. 5 27 m2 18 Ay 500,00 TL 900,00 TL 24.06.2010 14:45
7 İşyeri Boztepe Mah. (Yenicuma) Belediye Dük. 1/c 30 m2 18 Ay 160,00 TL 288,00 TL 24.06.2010 15:00
8 İşyeri Boztepe Mah. (Yenicuma) Belediye Dük. 1/g 26 m2 18 Ay 150,00 TL 270,00 TL 24.06.2010 15:15
9 İşyeri Sanayi Mah.Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi B/Blok 62 56+24 m2 18 Ay 200,00 TL 360,00 TL 24.06.2010 15:30
10 İşyeri Sanayi Mah.Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi B/Blok 69 56+24 m2 18 Ay 200,00 TL 360,00 TL 24.06.2010 15:45
11 İşyeri Sanayi Mah.Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi B/Blok 47 56+24 m2 18 Ay 250,00 TL 450,00 TL 24.06.2010 16:00
12 İşyeri Sanayi Mah.Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi B/Blok 63 56+24 m2 18 Ay 200,00 TL 360,00 TL 24.06.2010 16:15
13 İşyeri Sanayi Mah.Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi C/Blok 62 56+24 m2 18 Ay 200,00 TL 360,00 TL 24.06.2010 16:30
14 İşyeri Sanayi Mah.Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi C/Blok 69 56+24 m2 18 Ay 200,00 TL 360,00 TL 24.06.2010 16:45

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak İstimlak Birimi
malihizmetler@trabzon.bel.tr