Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

08.11.2018  TARİHLİ  MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1- 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili müzakere.

2- 2019 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili müzakere.

3- 2019 Mali Yılı bütçe tasarısı ile ilgili müzakere.

4- 2019 Mali Yılı İlçe Belediye Bütçeleri ile ilgili müzakere.

5-Akçaabat İlçesi Yolbaşı Mahallesi 120 ada 53 parselde mezarlık alanı olarak yararlanabilmek için kamu yatırım kararı alınması ile ilgili müzakere.

6-Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi 122 ada 105 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Ortahisar Belediye Meclisi’nin 06.092018 tarih ve 106 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

7-Ortahisar İlçesi, Soğuksu Mahallesi 2840 ada 3 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Ortahisar Belediye Meclisi’nin 04.09.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

8-Yomra İlçesi, Sancak Mahallesinde tescil dışı alanda yapılan 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Yomra Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

9-Ortahisar İlçesi, 1 Nolu Bostancı Mahallesi 443, 1246, 1281, 1282 ve 1283 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Ortahisar Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

10-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 6916 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

11-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 6887 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

12-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 5707 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

13-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 5637 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

14-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 6949 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

15-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4799 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

16-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4762 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

17-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4782 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

18-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 6952 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

19-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4509 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

20-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4398 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

21-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4397 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

22-Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.07.2018 tarih ve 4071 sayılı kararının tashihi ile ilgili müzakere.

23-Akçaabat İlçesi, Yaylacık Mahallesi 399 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 30 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Akçaabat Belediye Meclisi’nin 05.10.2018 tarih ve 114 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

24-Akçaabat İlçesi, Şinik Mahallesinde 146 ada 9, 14 ve 16 numaralı parsellerin bir kısmında yapılan 1:5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

25-Of İlçesi, Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili müzakere.

26-Sürmene İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.