Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

09.05.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1-2018 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili müzakere.

2- Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonuna üye seçimi.  

3- Hızırbey Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonuna üye seçimi.  

4- Karayolları Genel Müdürlüğü, 10.Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında bisiklet yolu yapılması işi için protokol yapılması ve imza yetkisi verilmesi ile ilgili müzakere.

5- Karayolları Genel Müdürlüğü, 10.Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında 6001 sayılı yasanın 19. maddesi çerçevesinde protokol yapılması ve imza yetkisi verilmesi ile ilgili müzakere.

6-Akçaabat İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 171 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bir kısmında (Millet Bahçesi) imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

7-Trabzon İdare Mahkemesinin 2018/1474 Esas ve 2019/408 Sayılı Kararı ile ilgili müzakere.

8-Düzköy İlçesi Çal Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

9-Akçaabat İlçesi, Helvacı Mahallesi 137 ada 18 ve 19 nolu parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

10- Araklı İlçesi Yoncalı Mahallesi 149 ada 1 nolu parsel ve 150 ada 1 nolu parsele ilişkin 1:5000  ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili müzakere.