Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

10.04.2017 TARİHLİ  MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1- Encümene üye seçimi.

2- İhtisas komisyonlarına üye seçimi.

  1.  İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi
  2.  Çevre ve Sağlık Komisyonu üye seçimi
  3.  Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi

     ç) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimi

  4.  Ulaşım Komisyonu üye seçimi
  5.  Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu üye seçimi
  6.  Kadın Erkek Hakları Eşitliği Komisyonu üye seçimi

3- 2016 yılı faaliyet raporunun müzakeresi.

4- 2017 yılı performans programı tadilatı ile ilgili müzakere.

5- Sülüklü Garnizon Şehitliğinin Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tahsisi ile ilgili müzakere.

6- TRABEL A.Ş.’ne devredilen işletmelerin devir süresi ve bedellerinin belirlenmesi ile ilgili müzakere.

7-Sultanmurat Yaylasında Mezbaha talebi ile ilgili müzakere.

8- Ortahisar İlçesi Çukurçayır Mahallesi İpekyolu Caddesinin Orman Yoluna kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınması ile ilgili müzakere.

9- Ortahisar İlçesi Akoluk Mahallesinde muhtelif alanlar için kamu karar alınması ile ilgili müzakere.

10- Yomra İlçesi Namık Kemal Mahallesi 322 ada 53 numaralı parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

11- Ortahisar İlçesi Pelitli Mahallesi 192 ada 8 ve 9 numaralı parsellerde uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili müzakere.

12- Ortahisar İlçesi 2 Nolu Beşirli Mahallesi 1466 ada 38 numaralı parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

13- Akçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesi 397 ada 11 numaralı parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

14-Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi 168 ada 6 numaralı parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

15-Akçaabat İlçesi Derecik Mahallesi 102 ada 15 numaralı, 104 ada 2,3 numaralı parsellerde  uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

16-Trabzon İli sınırlarını kapsayan 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı teklifi ile ilgili müzakere.

17-Ortahisar İlçesi Toklu Mahallesinde yer alan 2991 ada 4 numaralı parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

18- Yomra İlçesi, Kaşüstü Mahallesi 265 ada 2 numaralı parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

19- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 92 sayılı kararına yapılan itirazların müzakeresi.

20- Çarşıbaşı İlçesi Fener Mahallesi 123 ada 2 numaralı parselde nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili müzakere.

 

 

 

                                              Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU                                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı