Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

10.01.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 

1-Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili müzakere.

2-Denetim komisyonunun oluşturulması ve üye seçimi.

3-Sürmene Belediyesi’nin 03.12.2018 tarih ve 11 sayılı isim değişikliği konulu meclis kararı ile ilgili müzakere.

4-Zabıta ve itfaiye personeline ödenen maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili müzakere.

5-Sözleşmeli personel ücret tavanının belirlenmesi ile ilgili müzakere.

6-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğin’de değişiklik yapılması ile ilgili müzakere.

7-1/5000 nazım imar planı ilişkin revizyon teklifi ile ilgili müzakere.

8-1/50000 İl Çevre Düzeni Planı ve 3. Bölge 1/25000 nazım imar planına ilişkin revizyon teklifi ile ilgili müzakere.

9-Beşikdüzü İlçesi, Fatih Mahallesi, 116 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan UİP:33577,4 plan işlem numaralı 1:1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili müzakere.

10-Beşikdüzü İlçesi, Vardallı Mahallesi, 146 ada, 34 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan UİP:33577,3 plan işlem numaralı 1:1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Beşikdüzü Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

11-Arsin İlçesi, Yalı Mahallesi, 94 ada, 1 numaralı parselle ilişkin mahkeme kararı ile ilgili müzakere.

12-Tonya İlçesi, İskenderli Mahallesi, NİP: 30469,1 plan işlem numaralı Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tekliflerine ilişkin Tonya Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile ilgili müzakere.

13-Tonya İlçesi, NİP: 30468, 2 plan işlem numaralı Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tekliflerine ilişkin Tonya Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile ilgili müzakere.

14-Tonya İlçesi, Merkez ve Mahalleleri, Yükseklik Bölgelemesi Planına ilişkin Tonya Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

15-Trabzon İli, Araklı İlçesi, Ayvadere Regülatörü ve HES İmar Planı Hk. Görüş ile ilgili müzakere.

16-Yomra İlçesi, Kaşüstü Mahallesi, 725 ada 2 numaralı parsele ilişkin Turizm Amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili müzakere.

17-Araklı İlçesi, NİP: 36138,1 plan işlem numaralı Merkez ve Mahalleleri, 1:5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği tekliflerine ilişkin Araklı Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarih ve 40 sayılı meclis kararı ile ilgili müzakere.

18-Araklı İlçesi, Merkez ve Mahalleleri, Yüksek Katlı Yapılaşma Bölgeleme Planına ilişkin

Araklı Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile ilgili müzakere.