Geri

MECLİS GÜNDEMLERİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

12.03.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ:

                                                                                     

 

1-Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesinde yüzey sularının bertaraf edilmesi amacıyla yağmursuyu hattı yapılması ile ilgili müzakere.

 

2-Tonya İlçesi, Kayacan Mahallesinde bulunan Lazo Camii' nin, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Tonya İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili müzakere.

 

3-TİSKİ Yönetim Kurulu’nun 27.02.2018 tarih ve 25 sayılı kararı ile ilgili müzakere.

 

4-Toplu Taşıma Hizmetleri Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (ğ) bendinde değişik yapılması ile ilgili müzakere.

 

5-Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5.000 ölçekli revizyon+ilave nazım imar planına itirazlar ile ilgili müzakere.

 

6-Çarşıbaşı İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5.000 ölçekli revizyon+ilave nazım imar planına itirazlar ile ilgili müzakere.

 

7-Akçaabat İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1:5000 ölçekli revizyon nazım imar planını onaylayan 16.01.2018 tarih ve 247 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili müzakere.

 

8-1. Planlama Alt Bölgesi 1:25.000 ölçekli nazım imar planını onaylayan 15.01.2018 tarih ve 8 sayılı meclis kararına itiraz ile ilgili müzakere.