Geri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması

 • Tüm Departmanlar
   • TİSKİ Genel Müdürlüğü ( Recep KÖKSAL )
   • Özel Kalem Müdürlüğü ( Muhammet Zahit DEMİRTAŞ )
   • İç Denetim Birimi (Nurettin MERDAN - Osman ABANOZ)
   • Teftiş Kurulu Başkanlığı
   • Genel Sekreter ( Davut ÇAKIR )
    • 1.Hukuk Müşavirliği (Mustafa KURTULUŞ )
    • YAKOME
    • AYKOME
    • UKOME
    • Genel Sekreter Yardımcısı (İdari ve Mali) Mustafa AKKAYA
      • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ( Haydar BAYRAK)
      • Basın Yayın Şube Müdürlüğü
      • Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
      • Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ( Nazmi ÖZTÜRK )
      • Hesap İşleri Şube Müdürlüğü ( Hayriye ALTAN V.)
      • Gelirler Şube Müdürlüğü ( Mehmet TRAVAÇ )
      • Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü (Muhammet GÜNAYDIN V.)
      • İcra Takip Şube Müdürlüğü (İbrahim ÇELEBİ )
      • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Nihan KARAKELLE V.)
      • Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü (Murat Enes DEMİR V.)
      • Bando ve Mehter Takımı Şube Müdürlüğü (Ali Mahir PAK V.)
      • Kültür Sanat Şube Müdürlüğü
      • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
     • İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ( Ali Kemal BEKTAŞ )
      • Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü
      • Taşınmaz Yönetimi Şube Müdürlüğü
      • Hal Şube Müdürlüğü (Osman Zeki BAYRAM V. )
     • Zabıta Dairesi Başkanlığı ( Muharrem ÖZTÜRK )
      • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ( Hüseyin YILDIZ V. )
      • Zabıta Şube Müdürlüğü
      • İhtisas Şube Müdürlüğü
     • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ( Ahmet CEVHER )
      • Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü (Muhammet ALTINEL )
     • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ( Ahmet YOLOĞLU V.)
      • İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
      • Bordro-Tahakkuk Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Yardımcısı (Teknik-1) Cengiz ÇOLAK
     • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı (Gürcan BAŞAR )
      • Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğü
     • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ( Özgür AŞIK )
      • İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü
      • Planlama Şube Müdürlüğü (Ömer Söylemez V.)
      • Harita Şube Müdürlüğü
      • Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
     • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ( Murat GENÇ )
      • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
      • Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
     • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ( Murat GENÇ V. )
      • Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü (İsmail ÇİFTÇİ V.)
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
     • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ( Songül BAYRAK V.)
      • Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü
      • Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü (Şenol YAYLI V.)
      • Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ( Dr.Arslan KORKMAZ V.)
      • Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Yardımcısı (Teknik-2) İbrahim KUL