Geri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması

 • Tüm Departmanlar
   • TİSKİ Genel Müdürlüğü ( Recep KÖKSAL )
   • Özel Kalem Müdürlüğü ( Muhammet Zahit DEMİRTAŞ )
   • İç Denetim Birimi (Nurettin MERDAN - Osman ABANOZ)
   • Teftiş Kurulu Başkanlığı
   • Genel Sekreter ( Davut ÇAKIR )
    • 1.Hukuk Müşavirliği (Mustafa KURTULUŞ )
    • YAKOME
    • AYKOME
    • UKOME
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( Mustafa AKKAYA )
      • Basın Yayın Şube Müdürlüğü
      • Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
      • Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ( Nazmi ÖZTÜRK )
      • Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü (Murat Enes DEMİR V.)
      • Bando ve Mehter Takımı Şube Müdürlüğü (Ali Mahir PAK)
      • Kültür Sanat Şube Müdürlüğü (Hasan ODABAŞ)
      • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü (Rıfat HACIFETTAHOĞLU)
     • Zabıta Dairesi Başkanlığı ( Muharrem ÖZTÜRK )
      • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ( Hüseyin YILDIZ )
      • Zabıta Şube Müdürlüğü
      • İhtisas Şube Müdürlüğü
     • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ( Saliha AYDIN )
      • İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü (Ahmet Şahin V.)
      • Bordro-Tahakkuk Şube Müdürlüğü
     • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ( Mustafa YAZICI )
      • Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü (İsmail ÇİFTÇİ )
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
     • Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Cemalettin YAZICI )
      • Spor işleri Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( Mustafa KURTULUŞ )
      • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ( Haydar BAYRAK)
      • Hesap İşleri Şube Müdürlüğü ( Hayriye ALTAN )
      • Gelirler Şube Müdürlüğü ( Mehmet TRAVAÇ )
      • Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü (Muhammet GÜNAYDIN )
      • İcra Takip Şube Müdürlüğü (İbrahim ÇELEBİ )
      • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Nihan KARAKELLE )
     • İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ( Ali Kemal BEKTAŞ )
      • Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü
      • Taşınmaz Yönetimi Şube Müdürlüğü (Erdem DİZDAR)
      • Hal Şube Müdürlüğü (Osman Zeki BAYRAM V. )
     • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ( M.Zahid DEMİRTAŞ )
      • Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü (Muhammet ALTINEL )
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( Cengiz ÇOLAK )
     • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı (Gürcan BAŞAR )
      • Projeler Şube Müdürlüğü
     • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ( Özgür AŞIK )
      • İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü
      • Planlama Şube Müdürlüğü (Ömer Söylemez)
      • Harita Şube Müdürlüğü
      • Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
     • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ( Murat GENÇ )
      • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü (Fikret YILMAZ)
      • Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
     • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ( Songül BAYRAK )
      • Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü
      • Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü (Şenol YAYLI )
     • Kırsal Hizmetler (Veteriner İşleri) Dairesi Başkanlığı ( Arslan KORKMAZ )
      • Mezbahalar Şube Müdürlüğü
      • Hayvan ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
      • Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( İbrahim KUL )