Geri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması

 • Tüm Departmanlar
   • TİSKİ Genel Müdürlüğü ( Ali TEKATAŞ )
   • Özel Kalem Müdürlüğü ( )
   • İç Denetim Birimi ()
   • Teftiş Kurulu Başkanlığı
   • Genel Sekreter ( Ahmet ADANUR )
    • 1.Hukuk Müşavirliği ( )
    • Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı ( Ali Kemal BEKTAŞ)
    • Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü
    • İzleme Veri Analizi ve İstatistik Şube Müdürlüğü
    • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Nihan KARAKELLE)
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( Süleyman GÜN )
     • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Özgür AŞIK)
      • Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
      • İmar Yapı Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
      • Harita Şube Müdürlüğü
      • KUDEP
      • Planlama Şube Müdürlüğü (Ömer SÖYLEMEZ)
     • İtfaiye Dairesi Başkanlığı ( Fahri KAPLAN)
      • Yangın ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü
      • Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü (İbrahim ALTAN)
      • Sivil Savunma Uzmanlığı
     • Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı (Murat GENÇ)
      • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü (Fikret YILMAZ)
      • Taşınmaz Yönetimi Şube Müdürlüğü (Hasan ODABAŞ)
     • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (Hüseyin TÜRKER)
      • Şantiyeler Şube Müdürlüğü
      • Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
      • Tesisler Şube Müdürlüğü (Hasan KAMACI)
    • Genel Sekreter Yardımcısı ( ... )
     • Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı (Köksal SARAL)
      • Defin İşleri Şube Müdürlüğü (Abdulkadir UÇAR)
      • İşletme Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
     • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (Muhammet Ali ALTUNTAŞ)
      • Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü (Cemal AKDENİZ)
      • İkmal Şube Müdürlüğü (Şeref SOĞUKSULU)
      • İşletme Şube Müdürlüğü(Sadık ERTÜRK)
     • Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Osman Gökhan BALİ)
      • Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü (Hikmet HOTAMAN)
      • Trafik Şube Müdürlüğü (Hakan ERDEM)
      • UKOME Şube Müdürlüğü (Erdoğan SADIKLAR V.)
      • Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü (Ali Haydar TÜRKYILMAZ)
      • Terminaller Şube Müdürlüğü (Şenol YILDIRIM)
    • Genel Sekreter Yardımcısı (Mustafa KURTULUŞ)
     • Zabıta Dairesi Başkanlığı (Muharrem ÖZTÜRK)
      • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü (Hüseyin YILDIZ)
      • İdari İşler Şube Müdürlüğü
      • Hal Şube Müdürlüğü (Mürteza OKUMUŞ V.)
      • Zabıta Şube Müdürlüğü (Levent DEMİRCİ)
     • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı (Zülfü TURAN)
      • Muhtarlık İşleri şube Müdürlüğü (MUhammet ALTINEL)
      • Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
     • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Mesut AYDOĞAR)
      • Sistem ve Yazılım Şube Müdürlüğü
      • Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü (İsmail ÇİFTÇİ)
     • Yazı İşleri ver Kararlar Dairesi Başkanlığı (Davut ÇELİK)
      • Kararlar Şube Müdürlüğü
      • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü (Haydar BAYRAK)
      • Arşiv Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Yardımcısı (Mehmet YANIK)
     • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Süleyman AYDIN)
      • Gelirler Şube Müdürlüğü (Mehmet TRAVAÇ)
      • Ön Mali Kontrol ve Gider Şube Müdürlüğü (Muhammet GÜNAYDIN)
      • Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü (Hayriye ALTAN)
      • İşletme İştirakler Şube Müdürlüğü
      • İcra Takip Şube Müdürlüğü (İbrahim ÇELEBİ)
     • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Nazmi ÖZTÜRK )
      • Eğitim Şube Müdürlüğü
      • Bordro Tahakkuk Şube Müdürlüğü
      • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü (Ahmet Şahin V.)
     • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı (Metin ŞAHİN V.)
      • Basın Yayın Şube Müdürlüğü
      • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü (Metin ŞAHİN)
     • Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Hüseyin Hilmi SARAN V.)
      • Spor Şube Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
      • Tesis Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
     • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Serkan ŞEKER)
      • İdari İşler Şube Müdürlüğü
      • İhale İşleri Şube Müdürlüğü
      • Satın Alma Şube Müdürlüğü
      • Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü
      • Enerji İşleri Şube Müdürlüğü
     • Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı (Hüseyin Hilmi SARAN)
      • Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü
      • Turizm Şube Müdürlüğü
      • Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü (Murat Enes DEMİR V.)
      • Bando ve Mehter Takımı Şube Müdürlüğü (Ali Mahir PAK)
     • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı (Gürcan BAŞAR)
      • Etüd Şube Müdürlüğü
      • Projeler Şube Müdürlüğü