Geri

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi projeleri

Çömlekçi bölgesinde kentsel dönüşüm gerçekleştirilerek, bu bölgenin meydanla bütünleşmesi ve bölgenin "Trabzon'un yeni cazibe merkezi" olması sağlanacaktır. 

Çömlekçi'nin tarihin en önemli limanlarından biri olan Trabzon limanı ile bütünleşmesi sağlanmış olacaktır.