Geri

Meydan Çevresinin Düzenlenmesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi projeleri

Trabzon Meydanı, "meydan" hüviyetine kavuşturulacak ve yayaların daha rahat kullanabileceği sosyal bir alan oluşturacak biçimde yeniden düzenlenecektir.

Meydanın yeni düzenlemesi Trabzon kamoyunun görüşüne sunularak, Çömlekçi Kentsel Dönüşümü ile birlikte uygulamaya konulacaktır.