Page 12 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 12

c-)Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi; Salon 3 (110 koltuklu)
    1-)Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)                           600,00
    2-)Provalardan (bir seans)                                     75,00
    3-)Nikâh merasimlerinden (bir saat)                                400,00
    4-)Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)                      375,00
    5-)Ticari amaçlı toplantılardan (bir saat)                             600,00
    d-)Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi;
    1-)Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)                           300,00
    2-)Provalardan (bir seans)                                     50,00
    3-)Nikâh merasimlerinden (bir saat)                                400,00
    4-)Toplantı ve konferans ve panel (bir saat)                            150,00
    5-)Ticari amaçlı toplantılardan (bir saat)                            1.000,00
    e-)Belediyenin tiyatro faaliyetlerinin izlenmesi için seyircilerden;
    1-)Öğrencilerden                                           1,00
    2-)Sivillerden                                            2,00
    MADDE-25-EVLENME AKTİ NİKAH AKTİ VE SALON ÜCRETİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;

    B-) AÇIKLAMA:

    1-)Evlendirme memurluğu dairesinde yapılan nikâh akitlerinden ücret alınmaz.
    2-)Düğün toplantı merasimlerinde salon, masa ve anfi haricinde hiçbir şeyin belediye tarafından temin edilmesi mecburi değildir.
    3-)Düğün ve toplantı esnasında belediye salonunda vuku bulabilecek hasarlar yapılacak olan keşif sonucunda tutulacak rapora
    göre ilgiliden alınır.
    4-)Başkanlık müsaadesi ile ilmi ve kamu yararına yapılacak olan toplantı ve konferanslardan ücret alınmaz
    5-) Salon ücretlerinde Okullara % 50 indirim uygulanır.

     C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

     a-)Atapark Belediye Hizmet binası çok amaçlı salon (110koltuklu)
     1-)Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)                           900,00
     2-)Provalardan (bir seans)                                    125,00
     3-)Nikâh merasimlerinden (bir seans)                               700,00
     4-)Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)                      400,00
     5-)Ticari amaçlı toplantılardan (bir saat)                            700,00
     b-)Zağanos vadisi Kültür Sarayı çok amaçlı salon (110 koltuklu)
     1-)Sinema tiyatro ve konserlerden (bir seans)                           300,00
     2-)Provalardan (bir seans)                                    45,00
     3-)Nikâh merasimlerinden (bir saat)                                220,00
     4-)Toplantı ve konferans türü faaliyetlerden (bir saat)                      350,00
     5-)Ticari amaçlı toplantılardan                                  400,00

    c-)Belediyemize ait spor salonlarından alınacak ücretler; (KDV DAHİL)
    1-)Cemal Kamacı Spor Merkezi;
    -Sivillerden (aylık)                                        80,00
    -Öğrencilerden (aylık)                                       40,00
    2-)Kent Konağı ve Erdoğdu Gençlik Merkezi;
    -Sivillerden                                            60,00
    -Öğrencilerden                                           30,00

    MADDE-26- MEHTER VE BANDO TAKIMI FAALİYETLERİ ÜCRETLERİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;


                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 12 / 33
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17