Page 13 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 13

B-) AÇIKLAMA:
    Bu maddede belirtilen mehter ücretleri bir gösteri için olup ikinci bir gösteri yapılacaksa % 50, müteakip her bir gösteri için de %
    25 oranında artış uygulanır.

    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)
    a-)Mehter Ücreti
    1-)Trabzon Büyükşehir sınırları için
    2-)Trabzon dışı ;                                        1.000,00
      -  Doğu Karadeniz Bölgesi illeri  (yol masrafları hariç)                  1.500,00
        -   Diğer iller (yol masrafları hariç)                        2.500,00

    b-) Bando Ücreti
    1-)Trabzon Büyükşehir sınırları için
    2-)Trabzon dışı ;                                        1.000,00
      -  Doğu Karadeniz Bölgesi iller (yol masrafları hariç)                   1.500,00
      -  Diğer iller  (yol masrafları hariç)                           2.500,00

    c-) Yol Ücreti
       1-)Doğu Karadeniz Bölgesi iller                              1.250,00
       2-)Diğer iller                                       3.500,00
    MADDE-27-ATATÜRK KÖŞKÜ MÜZESİNE GİRİŞ ÜCRETİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    Atatürk köşküne ve diğer müzelere giriş ücreti Belediyece bastırılan seri numaralı ve damgalı biletle tahsil edilir.
    Öğrencilerden fotoğraf çekimi için ücret alınmaz. (0-6 Yaş ücret alınmaz)
    C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    a-)Sivillerden                                            7,50
    b-)Öğrencilerden                                          3,00
    c-)Köşk içerisinde çekim yapan profesyonel fotoğrafçılardan (bilet karşılığı)           50,00
    d-)Video ve Film çekimlerinden (bilet karşılığı)                         250,00
    MADDE-28- ÇAL MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA;

    Çal Mağarası girişi ücrete tabidir. (0-6 Yaş ücret alınmaz)
    C-) TARİFE; (KDV DAHİL)

    a-)Siviller                                             8,00
    b-)Öğrenciler                                            4,00
    MADDE-29- TRABZON ŞEHİR MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA;

    Trabzon Şehir Müzesi girişi ücrete tabidir.
    Başkanlık Onayı alındıktan sonra eğitim ve tanıtım amaçlı gruplara ücretsiz ziyaret imkânı tanınır. (0-6 Yaş ücret alınmaz)
    C-) TARİFE; (KDV DAHİL)

    a-)Siviller                                             7,50
    b-)Öğrenciler                                            3,00
    c-)Anlatımlı kulaklık cihazı                                    5,00


                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 13 / 33
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18