Page 15 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 15

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

    a-)İşyeri ruhsatlarını kayıp eden veya yenilemek isteyenlerden (adres değişikliği dahil)ruhsat
    yenileme ücreti için alınacak ücret                                 90,00
    b-)GSM (gayrı sıhhi müessese) deneme izin belgesinden alınacak ücret               1.500,00
    c-)GSM ler (gayrı sıhhi müessese) için yer seçim ve tesis kurma izin belgesinden (ek yer
    seçimi ve tesis kurma izin belgesi dahil)alınacak ücret                     1.500,00
    d-)GSM lerin(gayrı sıhhi müessese) sağlık koruma bandı onayı için alınacak ücret         4.300,00
    e-)Akaryakıt, LPG ve benzeri istasyonları için sağlık koruma bandı onay ücreti(pompa başı)     850,00
    f-)GSM(gayrı sıhhi müessese), Akaryakıt, LPG ve benzeri tesiste yapılan ekler için sağlık
    koruma bandı onay ücreti                                     1.700,00
    g-)1. Sınıf GSM ve istasyonlar için ruhsat bilgileri güncelleme ücreti               750,00
    MADDE-32-İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)
    A -) KANUNİ DAYANAK :

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen
    maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar
    B-) AÇIKLAMA:

    Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. Her m² sinden işin
    mahiyetine göre ücret alınır. Ancak bu miktar hiçbir sebeple 5000 m² ye isabet eden tutarı aşamaz.
    C-) TARİFE:                                             1,00
    İşyeri Açma İzin Harcı (Beher m² için)
    MADDE-33-RUHSAT DENETLEME KOMİSYON ÜCRETİ
    A -) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. nci maddesi
    B-) AÇIKLAMA:

    İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı için işyerlerine ruhsat komisyonu tarafından yapılan kontrol için alınacak ücret

    C-) TARİFE:

    a-)İşyeri Denetim Komisyon Ücreti (Kiracılarımız-Otoparklar)

    1-)0-50 m2 arası                                         115,00

    2-)51m2 (dahil) 150 m2 arası                                   170,00

    3-)151 m2 (dahil) 250 m2 arası                                  230,00

    4-)251 m2 (dahil) 500 m2 arası                                  350,00

    5-)501 m2 (dahil)’den yukarı                                   575,00

    b-)İşyeri Denetim Komisyon (AVM’ler-Akaryakıt İstasyonları-1. Sınıf GSM)

    1-)0-50 m2 arası                                         230,00

    2-)51m2 (dahil) 150 m2 arası                                   350,00

    3-)151 m2 (dahil) 250 m2 arası                                  460,00

    4-)251 m2 (dahil) 500 m2 arası                                  700,00

    5-)501 m2 (dahil)’den yukarı                                   1.150,00                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 15 / 33
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20