Page 16 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 16

7.  BÖLÜM
                    FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    MADDE-34-BELEDİYE ARAÇLARINDAN KİRAYA VERİLECEK OLANLARDAN ALINACAK
    ÜCRET
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    1-)Talep sahipleri belediye başkanlığına vereceği dilekçesinde aracı çalıştıracağı saatleri belirtmek zorundadır. Ücret peşin
    ödenecektir. Kiralama bitiminde aracı çalıştıranın ve ilgilinin raporu sonucunda varsa fazla çalışma ücreti ve zarar-ziyan teminat
    olarak alınan tutardan tahsil edilecektir.
    C-) TARİFE: (KDV hariç)

    a-)Paletli ekskavatör-)(22 Ton)(TL/saat ücreti)                          195,00
    b-) Paletli ekskavatör-) (30 Ton) (TL/saat ücreti)                        250,00
    c-)Greyder (TL/saat ücreti)                                    275,00
    d-)Kompresör (TL/saat ücreti)                                   140,00
    e-)Dozer (TL/saat ücreti)                                     345,00
    f-)Lastik tekerlekli loder (TL/saat ücreti)                            240,00
    g-)Kamyonlar (10tonluk) (TL/saat ücreti)                             240,00
    ğ-)Hidrolik kaya delici(TL/saat ücreti)                              310,00
    h-)(4x4) kanal kazıyıcı loder (TL/saat ücreti)                          185,00
    ı-)Asfalt kemirici (120 cm lik) (TL/saat ücreti)                         315,00
    i-)Lastik tekerlekli ekskavatör (TL/saat ücreti)                         240,00
    j-)Yol silindiri                                         230,00
    k-)Kompresör taşıma bedeli ( Traktör çekici)(TL/saat ücreti)                   140,00
    l-)Asfalt kesme makinesi ücreti (TL/saat ücreti)                         125,00
    m-)Kompaktör ücreti (TL/saat ücreti)                               125,00
    n-)Silindir taşıma ücreti (TL/saat ücreti)                            240,00
    o-) Vinç(TL/saat ücreti)                                     275,00
    p-) Finişer (TL/saat ücreti)                                   355,00
    r-)Seyyar konkasör(TL/saat ücreti)                                495,00
                           8. BÖLÜM
                     TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
    MADDE-35-TAŞKIRMA VE ASFALT TESİSLERİNDE İMAL EDİLEN HAZIR BETON VE
    MALZEME SATIŞ ÜCRETLERİ
    A-) KANUNİ DAYANAK:

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
    B-) AÇIKLAMA:
    Tesisler Dairesi Başkanlına bağlı şantiyelerde imal edilen hazır beton, asfalt ve diğer malzemeler ücrete tabidir.
    Hazır beton için 20 km ye kadar mesafeye nakliye dahil olup 20 ile 40 km arasındaki fiyatlara %10 ilave yapılır. Diğer
    malzemelerde ücret şantiye teslimi olarak hesaplanmıştır. Beton pompası idareye ait değildir. Bu tarifede bulunmayan kalemler
    için Bayındırlık ve Karayolları birim fiyatları (Müteahhit fiyatlar) uygulanır.
    C-) TARİFE:(KDV hariç)
    a-)Konkasör malzemeleri
    1-)Kum (0-8 mm.) (Beher Tonundan)                                 35,00
    2-)Ocak taşı (kalker 1-12 mm filler) (Beher Tonundan)                       35,00
    3-)Çakıl (8-25 mm.) (Beher Tonundan)                                28,00
    4-)Kum ve çakıl karışık beton malzemesinin tonundan alınacak ücret                 33,00
    5-)Elek üstü temel malzemesinin tonundan alınacak ücret                      14,00
    6-)Killi filler (0-25) ’den alınacak ücret (Beher Tonundan)                    22,00
    7-)Kırma taş temel malzemesi yıkanmış (7-24)                            22,00
    b-)Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt malzemesi
    1-)Bitümlü sıcak karışım (BSK) aşınma tabakası (ton)                       185,00
    2-)Bitümlü sıcak karışım (BSK) binder tabakası (ton)                       185,00
    3-)Bitümlü temel malzemesi (ton)                                 160,00


                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 16 / 33
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21