Page 18 - EKİM 2018 GELİR TARİFESİ
P. 18

B-) AÇIKLAMA:
     Belediye mezbahasında verilen hizmetler ücrete tabidir.
     C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

     a-)Büyükbaş hayvanlardan kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri
     karşılığı                                             0,35
     b-)Küçükbaş hayvanların kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı     0,80
     c-)Nakliye hizmeti verilmeyen büyükbaş hayvanlarda kg başına kesme, yüzme, parçalama
     hizmetleri karşılığı                                        0,30
     d-)Mezbaha harici kesilen hayvanların mezbahada soğuk hava deposunda muhafaza edilen
     karkas etlerin bir adedinden (3 günlük)                              12,00
     e-)Soğuk hava depo ücreti günlük büyükbaş hayvanlar için (+ 4 derece)               8,00
     f-) Soğuk hava depo ücreti günlük küçükbaş hayvanlar için (+ 4 derece)               4,50

     g-)Soğuk hava deposunun eksi -18 derecede dondurulması veteriner raporu ile
     belirlenen et gövdeleri için;
     1-)Büyükbaş hayvan gövdelerinden her biri için günlük                       23,00
     2-)Küçükbaş hayvan gövdelerinden her biri için günlük                       12,00
     h-)Mezbahadan canlı çıkış ücretleri
     3-)Mezbahadan küçükbaş hayvanların çıkış ücreti için                        0,60
     4-)Mezbahadan büyükbaş hayvanların çıkış ücreti için                        1,15
       Mezbaha ünitesine girişler ücretsizdir.
     ı-)Hayvan sevkiyat evrak ücreti (menşei şahadetnamesi) hayvan başına                1,15

     MADDE-40-İLAÇLAMA VE TASMALI KÖPEKLERDEN ALINACAK ÜCRET
     A-) KANUNİ DAYANAK:
     2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;
     B-) AÇIKLAMA:
     İlaçlamalarda ilaç belediyece verildiği takdirde ilaç bedeli ayrıca peşin olarak tahsil edilir. (d-e ve f maddeleri)
     Vatandaşların müracaatı sonunda sahipli ve sahipsiz hayvanların kuduz aşısı ve muayene
     gibi bazı İşlemleri talep etmeleri sonucunda talep ettikleri hizmetin karşılığı alınacak
     ücretler veteriner odasının fiyatlarına endekslenerek alınır.
     a-)Köpek sahibi gerek yazılı ve gerekse şifai müracaatlarında köpeği muayene edilmeden
     önce kaydı yapılıp numara alınmadan veterinerlikçe işlem yapılmaz.
     b-)Kuduz gibi acil vakalardan önce muayene ve gereği yapıldıktan sonra kayıt yapılır ve
     numara verilir.
     c-)Numaralar Veteriner İşleri Müdürlüğünden temin edilir.
     d-)Köpek kayıtları Veteriner İşleri Müdürlüğünde yürütülür.
     e-)Numaralar makbuz karşılığı verilir.
     f-)Alınan numaralar köpek sahipleri tarafından yaptırılarak tasmaya takılır ve köpeğin
     boynuna asılır. Aksi halde herhangi bir olaydan köpek sahibi sorumlu tutulur.
     g-)Köpeğin muayenesinin yapıldığı belirtilen bir kartın Veteriner İşleri Müdürlüğünce
     tanzim edilerek verilmesi zorunludur.
     h-)Köpek sahipleri gerektiği hallerde belediyenin bu husustaki emir ve kararlarına uymak
     zorundadırlar.

     C-) TARİFE:(KDV DAHİL)

     a-)Aşı ve muayene gibi hizmetlerden ve diğer salgın hastalıklar için yapılacak aşıdan (her
     aşı için) alınacak ücret                                     50,00
     b-)Muayene gibi hizmetlerden alınacak ücret                           75,00
     c-)Ötenazi için alınacak ücret                                  75,00
     d-)Gemiler vs. deniz araçları için yapılacak ilaçlamaların (ilaç hariç) her yüz
     metrekaresinden alınacak ücret                                 300,00

     e-)İşyerleri için yapılacak ilaçlamaların (ilaç hariç) her yüz metrekaresinden alınacak ücret  90,00
     f-)Evin çatı, bodrum merdiven boşlukları ve açık alanlarına yapılacak ilaçlamaların (ilaç
     hariç) her yüz metrekaresinden alınacak ücret (imalathaneler ve faaliyete geçmemiş   60,00
     işyerlerinde olabilir)
                    BELEDİYE MECLİSİNİN 22/11/2017 TARİH VE 2060 SAYILI KARARININ EKİDİR.
                               Sayfa 18 / 33
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23