Page 2 - gazete2
P. 2
EMMUZ 2016 / SAYI: 2 www.trabzon.bel.tr

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. ORHAN FEVZİ
GÜMRÜKÇÜOĞLU, RAMAZAN BOYUNCA MÜTEVAZI İFTAR
SOFRALARINDA TRABZON’U BİR ARAYA GETİRDİ

Büyükşehir’in gönül sofraları

Trabzon Büyükşehir Belediye iftar organizasyonu tertip etti. Her İNANANLAR KARDEŞTİR
Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm- yıl geleneksel olarak düzenlenen
rükçüoğlu, Ramazan geleneğini bu büyük şehir bu yıl 19 Mayıs Spor Sa- Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
yılda sürdürdü. Geride bıraktığı- lonu’nda 2 bin 500 kişinin katılımıy- kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,
mız Ramazan ayında Büyükşehir la gerçekleştirilirken Kadir Gecesi binlerce kişiyi bir araya getirdiği iftar
Belediyesi tarafından Trabzon’un 18 münasebetiyle Haçkalı Hoca Baba sofralarında önemli mesajlar verdi.
ayrı ilçesinde kurulan mütevazı iftar Hazretleri’nin kabrinin bulunduğu Olimpiyat Parkı’nda düzenlenen ve
sofralarında Trabzonlular bir arada Haçka Yaylasında iftar organizasyo- Trabzon’da eğitim gören 38 ülkeden
oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. nu tertip edildi. Trabzon Büyükşehir öğrenciler ile yetimler, mülteciler ve
Ramazanı Trabzon halkıyla dolu Belediyesi tarafından gerçekleşti- Trabzonluların bir arada oruç açtığı
dolu geçiren Büyükşehir Beledi- rilen tüm bu iftar organizasyonla- iftar programında katılımcılara sesle-
yesi ayrıca yetimler, mülteciler ve rında yemek giderleri için Belediye nen Başkan Gümrükçüoğlu, Cum-
şehirdeki yabancı öğrenciler için de bütçesinden tek kuruş harcanmadı. hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakan Binali Yıldırım’ın Trabzon
Büyükşehir Belediye halkına selam ve saygılarını ilettiten
Başkanı Gümrükçüoğlu, sonra şunları kaydetti; “Burada bir
iftar programlarında büyük fark var. 38 ülkenin öğren-
Cumhurbaşkanı ci temsilcileriyle, Trabzon halkıyla,
Erdoğan ve Başbakan Peygamber Efendimiz Hz. Muham-
Yıldırım’ın selamlarını med (S.A.V)’in ‘yetimleriniz sizin baş
hemşehrilerine iletti. tacınızdır’ diye söylediği evlatları-
mızla, onları bakanlarla, Afganis-
tan’dan, Suriye’den, Irak’tan, zulüm
gören topraklardan gelen Müslüman
kardeşlerimizle birlikteyiz. İslam âle-
minin dayanışmasını Trabzon’umuzun
Olimpiyat Parkı’ndan bütün dünyaya
ilan etmiş oluyoruz. ‘İnanan inananın
kardeşidir’ anlayışını bütün dünyaya
tekrar ilan etmiş oluyoruz. Biz biriz,
beraberiz, omuz omuza kol kolayız,
ekmeğimizi paylaşır bölüşürüz. Yü-
reklerimiz her zaman bir ve beraber
olmaya devam edecektir.”
   1   2   3   4   5   6   7