Page 2 - gazete2
P. 2
AĞUSTOS 2016 / SAYI: 3 www.trabzon.bel.tr

TRABZON HALKI

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 15 Temmuz akşamı ülke genelinde
akşamı sokağa inen Trabzonlular darbecilere geçit yaşanan darbe kalkışımı Trabzon’da
vermedi. O gece, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde sert tepki buldu. Darbe girişiminin
memleketin çıkarları doğrultusunda seferberlik ilan edildi. yaşandığı andan itibaren harekete
Büyükşehir Belediyesi ayrıca Trabzon meydanında her gece geçen Trabzon halkı şehir genelin-
düzenlenmekte olan demokrasi mitinglerine tüm imkânları deki meydanları doldurdu. Trab-
ile destek olmaya devam ediyor. zon’un tüm ilçelerinde ve şehir
merkezinde on binlerce Trabzonlu
bir araya gelerek darbe kalkışımını
lanetlerken memleket için her tür-
lü göreve hazır olunduğunun sinyali
verildi.

SEFERBERLİK
İLAN EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, dar-
be kalkışımının haber alındığı andan
itibaren Büyükşehir Belediyesinin
tüm imkânlarını memleketin çıkarla-
rı doğrultusunda seferber etti. Geniş
bir makine parkına sahip olan Bü-
yükşehir Belediyesi, bu avantajı son
derece iyi kullanarak Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye
Cumhuriyeti Orduları Başkumandanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifle-
ri doğrultusunda ilk andan itibaren
önemli görevlere imza attı. Büyük-
şehir Belediyesi ayrıca vatandaşların
meydanlara taşınması içinde sefer-
ber oldu. Belediye otobüsleri günler-
ce ücretsiz olarak hizmet verdi.
   1   2   3   4   5   6   7