Page 4 - gazete2
P. 4
ĞUSTOS 2016 / SAYI: 3 www.trabzon.bel.tr

Bu işe kalkışanlara dünyanın
en ağır bedelini ödettireceğiz

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Trabzon
meydanında devam eden demokrasi nöbetinde hemşehrilerine seslenen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, “Bu işe kalkışanlara

dünyanın en ağır bedelini ödettireceğiz” dedi.

Trabzon’da katılımcılara hitap eden lerini kullandı. Halkın, bu mey- taşıyan herkese minnettarız. Bu
Soylu, Trabzon’da ve 81 ilde ortaya danlarda Cumhurbaşkanı Recep sadece bu coğrafyaya değil, bu bü-
koyulan mücadelenin, Türkiye’nin Tayyip Erdoğan’a ‘Dik dur eğilme, tün dünyaya bir demokrasi dersidir.
hürriyetini ve özgürlüğünü engel- bu millet seninle’ dediğini belirten Bu, bize yüksekten bakan dünyanın
lemeye çalışanlara karşı büyük bir Soylu, şunları kaydetti: “Şimdi siz batılı ülkelerine demokrasiye nasıl
ders olduğunu söyledi. Bakan Soy- bir şey yaptınız. Merak etme dedi- sahip çıkılır, seçtiğin insana nasıl
lu, herkese teşekkür ederek, “Allah niz, biz eğilmiyoruz, dik duruyoruz, sahip çıkılır, geleceğine nasıl sa-
(c.c.) sizden razı olsun. Bir an bile bu milletin geleceğiyle birlikteyiz. hip çıkılır, yarınına nasıl sahip çıkı-
yeise kapılmadınız. Bir an üzüntüye Allah sizden razı olsun. Herkese lır, geçmişin bıraktığı mirasa nasıl
kapılmadınız, bir an geri adım at- çok teşekkür ediyoruz. Tüm siyasi sahip çıkılırın gösterildiği, dünyaya
madınız ve bir an şu nazlı ay yıldızlı partilere, bütün sivil toplum ör- verilen bir derstir. Bu, sandıktan çı-
bayrakların o sizle beraber olan o gütlerine. Bu milletin hassasiye- kana nasıl sahip çıkılır, Türkiye’nin
gönül ilişkisini bozmadan onunla tini, hissiyatını, demokrasiyi ve bu 14 yıldır aldığı mesafeye nasıl sahip
dimdik ayakta durdunuz” ifade- milletin geleceğini kendi gönlünde çıkılır bunun bir dersidir.”

MİLLET BÜYÜK BİR
CESARET GÖSTERDİ

Milletin büyük bir cesaret göster-
diğini vurgulayan Soylu, “Onların
bir hesabı varsa Allah’ın da bir he-
sabı var ve galip olan Allah olmuş-
tur.” dedi. Aziz mücadelenin bir tek
kahramanı olduğunu işaret eden
Soylu, “Oda bu aziz millettir. Lide-
riyle beraber. Ülkeler kolay lider-
ler bulmazlar. Bugün dünyayı hep
beraber görüyoruz. Bir liderin biri
gidiyor biri geliyor. Beceremiyorlar,
yapamıyorlar, yönetemiyorlar ama
bu millet 14 yıldır bir liderin peşin-
de. Bunu bütün siyasi partilere söy-
lüyorum. Bu meseleyi siyasi mesele
olmaktan ayırıp, bir millet etrafında
toplayan herkese minnettar olarak
söylüyorum, bu Türkiye’nin, vatanı-
mızın, etrafımızdaki coğrafyanın ve
şefkat elimizi bütün dünyada bekle-
yen mağdur ve mazlum milletlerin
belkide en önemli fırsatlarından bir
tanesidir.” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9