Page 6 - gazete2
P. 6
ĞUSTOS 2016 / SAYI: 3 www.trabzon.bel.tr

ALLAH BiZiMLEDiR

Darbe kalkışımına karşı dik duruş eyleminde Trabzonlulara seslenen Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, vatan hainleri dışında tüm siyasi partilerin
birlikte hareket ettiğinin altını çizerken, “Allah (c.c.) bizimledir, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)
bizimledir, şehidimiz şühedamız bizimledir. Kur’an bizimledir, sünnet bizimledir” dedi.

Trabzon’un Atatürk Alanı’nda (Meydan
Parkı) her akşam ‘darbe kalkışımına
karşı dik duruş eylemi’ düzenleniyor.
Burada hemşehrilerine seslenen
Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
birbirinden önemli mesajlar veriyor.

HADLERİNDEN BİRLİK İÇİNDEYİZ
GELECEĞİZ
Darbe kalkışımına karşı vatan ha-
16 Temmuz akşamı alanda yaptığı ko- inlerinin dışında tüm siyasi par-
nuşmada “Vatanı için, milleti için, dini tilerin bir olarak dik durduğunu
için yüz binlerce şehit vermiş olan kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu,
Trabzon, sizlere Cumhurbaşkanımız bunun memleket için büyük önem
ve Başkomutanımız Sayın Recep Tay- taşıdığını vurgularken, “Hiçbir
yip Erdoğan’ın, Başbakanımız Sayın parti ayrımı gözetmeksizin, AK
Binali Yıldırım’ın selam sevgi ve mu- Parti’lisiyle, CHP’siyle MHP’lisiy-
habbetlerini arz ediyorum” diyerek le, DP’lisiyle, Saadet Parti’lisiyle,
sözlerine başlayan Gümrükçüoğlu, PKK’nın uzantısı olanların dışın-
“Burayı hınca hınç dolduran Trabzon- da bütün kardeşlerimizle Trab-
lular, sizler ayrı bir yüreğin, ayrı bir zon’dan haykırıyoruz. Bu aziz mil-
mertliğin, ayrı bir hürriyet aşkının in- let, bu vatanın ülkesi ve milleti ile
sanlarısınız. Allah (c.c.) yolunuzu açık bölünmez bütünlüğünü, tüm siyasi
eylesin. Burada sizlerle birlikte; vatan partileri ile nasıl kucaklaştığını
hainliği yapan, hürriyeti, insan hak ve bütün dünyaya göstermektedir.
özgürlüklerini engellemeye çalışan- Sizlerde Trabzon’un Atatürk Alanı
ların, katillerin her zaman haddinden meydanından bunu ilan etmekte-
geleceğimizi bu saatte Trabzon’dan siniz. Hepinizden Allah (c.c.) razı
bütün dünyaya haykırıyoruz” dedi. olsun” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11