Page 2 - gazete2
P. 2
KİM 2016 / SAYI: 5 www.trabzon.bel.tr

BEŞİKDÜZÜ’NDE İNCELEMELERDE BULUNAN İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU,
MÜJDELERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Esnafımızın zararlarının tamamı

telafi edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tahribatlara, can kayıplarına yol lara ulaşması engelleniyor ama ta-
ve Başbakan Yardımcısı Nurettin açardı. Bütün tedbirlere rağmen mamen sıfırlanması maalesef sağ-
Canikli selden büyük zarar gören maalesef engellenemiyor. Azaltılı- lanamıyor” dedi.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yor, çok daha büyük boyutlara ulaş-
incelemelerde bulundu. Trabzon’a ması engelleniyor ama tamamen
gelen Soylu ve Canikli, beraberle- sıfırlanması maalesef sağlanamı-
rinde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yor” dedi. Burası da dahil olmak
Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- üzere Beşikdüzü de, dere ıslahları-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ- nın önemli bir bölümü tamamlan-
lu, Trabzon milletvekilleri Ayşe Sula dı. Yani onlar yapılmamış olsaydı
Köseoğlu, Muhammet Balta ve Sa- bu tür yağışlar Allah korusun çok
lih Cora ile birlikte Beşikdüzü ilçe daha büyük tahribatlara, can kayıp-
merkezini gezerek selden zarar gö- larına yol açardı. Bütün tedbirlere
ren vatandaşları ziyaret ettiler. rağmen maalesef engellenemiyor.
Yetkililerden bilgi alarak vatan- Azaltılıyor, çok daha büyük boyut -
daşlara “geçmiş olsun” dileğinde
bulunan Başbakan Yardımcısı Ca-
nikli “Normalde 80-85 kilogram
metrekareye düşen yağış ortala-
ması 300 kilogram olarak düştü.
Tabii altyapının dayanması mümkün
değil buna. Esasında Karadeniz’de,
burası da dahil olmak üzere Beşik-
düzü de, dere ıslahlarının önemli
bir bölümü tamamlandı. Yani onlar
yapılmamış olsaydı bu tür yağış-
lar Allah korusun çok daha büyük
   1   2   3   4   5   6   7