Page 5 - KASIM 2016
P. 5
IM 2016 / SAYI: 6 www.trabzon.bel.tr 5

TRABZON ŞEHİR MERKEZİNİ İKİ KAT BÜYÜTECEK OLAN
DEV PROJEDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

Yıldızlı Kavşağı ve stadyum bağlantı yolları
yılsonuna kadar tamamlanacak

Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme yollarının 2016 sonunda tamamlan- miş olacağız. Burada emek sarf eden
Bakanı Ahmet Arslan, Trabzon Bü- mış olacağını söyledi. bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Or- Konuyla ilgili olarak yaptığı değer- rum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta
han Fevzi Gümrükçüoğlu ile birlikte lendirmede Bakanlık çalışmaları ile olmak üzere Sayın Başbakanımıza bu
yapım çalışmaları hızla devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin büyük projelerde bize verdikleri des-
Kanuni Bulvarı Yıldızlı Kavşağı ve Ak- çalışmalarının koordineli şekilde tek ve sağladıkları kaynaklardan ötü-
yazı Stadyumu bağlantı yollarında in- sürdürüldüğünü ifade eden Arslan, rü teşekkür ediyoruz. Ancak biliyoruz
celemelerde bulundu. “Karayolları Genel Müdürlüğümüz ki destek ve kaynak tek başına ye-
birçok alanda çalışıyor. Trabzon Bü- terli değil, çalışma arkadaşlarımızla
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon yükşehir Belediyesinin yaptığı birçok birlikte bir gayret ortaya koyarsak
milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, çalışma var. Belediyemiz ile birlikte sonuç alıyoruz. Nitekim bugüne ka-
Adnan Günnar ve Salih Cora ile Ka- Bakanlık çalışmaları koordineli yürü- dar çok sonuç aldık. İnşallah bundan
rayolları Bölge Müdürü Selahattin yor. Bugün de özellikle Yıldızlı Kavşa- sonraki projelerde de peş peşe sonuç
Bayramçavuş’un da hazır bulunduğu ğı, Akyazı Stadyumu bağlantı yolları alacağız. Hem ilimize hem ilimiz in-
incelemelerde, devam eden çalışma- dâhil olmak üzere yoğun bir çalışma- sanının emrine bu projeleri sunmuş
larla ilgili brifing alan Bakan Arslan, mız var. Burada arkadaşlarla birlikte olacağız” diye konuştu.
Yıldızlı Kavşağı ve stadyum bağlantı incelenmelerde bulunduk. Bu proje-
nin önemini zaten biliyoruz. Valimizle, GÜMRÜKÇÜOĞLU
TRABZON BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI Büyükşehir Belediye Başkanımızla, TEŞEKKÜR ETTİ
ADINA İMTIYAZ SAHIBI milletvekillerimizle çalışmaları ye-
rinde gördük. Kanuni Bulvarı’ndaki Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU çalışmaları nasıl daha da hızlandıra- kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
GENEL YAYIN YÖNETMENI biliriz, Trabzonluların hizmetine nasıl da değerlendirmesinde Kanuni Bul-
Mustafa AKKAYA daha erken sunabiliriz, bunun gayreti varı’nın Trabzon için önemine dikkat
içerisindeyiz. Vurgulamak isterim ki çekerken, “Trabzon şehir merkezini
SORUMLU YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ Yıldızlı Kavşağı ve Akyazı Stadı bağ- iki kat büyütecek olan bu dev projeyi
Ahmet YOLOĞLU lantılarının hepsini bu sene sonunda tensipleri ile başlatan Sayın Cumhur-
EDITÖR bitirmiş olacağız. İnşallah devamın- başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Avni ÖZASLAN daki büyük projeleri de peş peşe bi- Sayın Başbakanımıza, Sayın bakanla-
GRAFIK TASARIM tirerek Trabzonluların hizmetine ver- rımıza şehrimiz adına şükranlarımızı
Emre OKUTAN sunuyorum” ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAF
Hüseyin ARPAÇAY Bakan Arslan; Başkan Gümrükçüoğlu, milletvekilleri Köseoğlu ve Cora
İsmet ÖZENDİ ile birlikte proje üzerinde incelemelerde bulundu.

Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
Özcan İSAK

Miraç KESKİN
BASKI

İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
0212 454 32 90
YAYIN TÜRÜ

Yaygın Süreli Yayın
İLETIŞIM

0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10