Page 2 - 2016
P. 2
RALIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr

Başbakan Trabzon’da
hemşehrileriyle buluştu

Trabzon’un fahri hemşehrisi Başbakan Binali Yıldırım,
Atatürk Alanı’nda hemşehriyle buluştu

15Temmuz Darbe Girişimi son- vabı verdiğini söyledi. Yıldırım “Türki-
rasında başbakan olarak ilk ye 27 gün nöbet tuttu. Trabzon 35 gün
kez Trabzon’a gelen Binali Yıldırım, nöbet tuttu. Trabzon farkını gösterdi.
Gülbahar Hatun Camisi’nde kıldığı 15 Temmuz bu necip milletin yeni-
Cuma namazı sonrasında Atatürk den dirilişi yeniden yükselişi-
Alanı’nda Trabzonlular’a seslendi. dir. 79 milyon vatan evladı
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz ayrı gayri olmadan bir
darbe girişimine karşı Trabzon’un olmuş beraber ol-
Anadolu’nun diğer vilayetleri gibi tek muş birlikte Türkiye
yürek olduğunu, tek bilek olduğunu olmuştur” ifadelerini
ve alçak darbe girişimine gereken ce- kullandı.

BURADA MİLLETİN BORUSU ÖTER AĞZINDAN ÇIKANI
KULAĞI DUYMUYOR
Terörle ve onların siyasi uzantıları milletin borusu öter. Kimse hu-
ile mücadele ederken yaşadıkları kuktan üstün değildir. Bize hukuk Konuşmasında CHP Genel Başka-
sıkıntıları gündeme getiren Yıl- dersi vermeye çalışan batılı dost- nı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik
dırım “Bunların ne kadar seveni larımız o parlamentolarındaki du- eleştirilerde bulunan ve kendisi-
varmış, destekçisi varmış. Avrupa varlarda teröristlerin resimlerini ne sağ duyu çağrısında bulunan
ülkeleri diyor ki ‘bunlara dokun- indirsinler. Onları şımartmaktan Başbakan Yıldırım “Ana muha-
mayın.’ Mahkemeye çağırıyorsun, etrafa baktıkları yok. Türkiye ken- lefet partisi genel başkanı çık-
‘gel ifade ver’, (ben senin mahke- di kararını kendi verir, istiklali için mış bir takım laflar ediyor. İnsan
mene gelmiyorum, beni alamaz- gerektiğinde tek ama tek sözüne dinleyince kanı donuyor. Diyor ki
sın) Geldin mi? ifadesini de verdi müracaat edeceği, emir alacağı ‘terör örgütüne asıl yardım ya-
mi? Dersini de aldın mı? Alacak- makam yüce Türk milletidir. Baş- pan AK Parti’dir. El Nusra, İŞİD ve
sın, burası hukuk devleti. Burada ka kimseden emir almayız, herkes FETÖ’yü ülkenin başına musallat
terörün borusu ötmez. Burada işine baksın” şeklinde konuştu. eden AK Parti’dir.’ Bu ne demek
kardeşim. Ülkenin ana muhalefet
Başbakan Yıldırım Trabzon’da yatırımlar ve şehirde gerçekleştirilecek partisi genel başkanı pusulayı yi-
olan çalışmalarla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. tirmiş vaziyette nereye toslayacağı
belli değil. Ağzından çıkanı kulağı
duymuyor. Türkiye’de terörün her
türlüsü ile amansız mücadeleyi
yapan kim AK Parti. O FETÖ’cüler-
le mücadele eden AK Parti. Onla-
ra hakimlik yapmaya çalışan kim?
Milletim kimin ne yapacağını bili-
yor. Bir oraya bir buraya koşuyor-
lar. Neymiş gözaltılar varmış ne
zamandan beri suç işlemek meşru
hale geldi bu memlekette. Ne za-
mandan beri darbecilere, bölücü-
lere arka çıkmak ana muhalefet
partisinin görevi oldu?” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7