Page 3 - 2016
P. 3
LIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr 3

Trabzonlular, Başbakan
Yıldırım’ın ziyaretine yoğun

ilgi gösterdi.

DEMİRYOLU İÇİN TARİH VERDİ

14 yıllık AK Parti iktidarı boyunca edin. Dünyanın en zor projelerinden Zor diye bırakıp kaçacak mıyız? Zor
Trabzon’a tam 14 katrilyon liralık ya- biri. İki tünel var, her biri 23 km. 23 olan hemen yapılır, imkânsız olan
tırım yaptıklarına dikkat çeken Yıldı- km gidiş-geliş. Zigana’nın altından biraz zaman alır. AK Parti iktidarı
rım, “Yeter mi? Yetmez. Yavuz Sultan giriyor. Gümüşhane’den çıkıyor, zor. böyle çalışıyor” dedi.
Selim’in torunlarına borcumuz var.
Benden müjde bekliyorsunuz değil Başkan Gümrükçüoğlu
mi? Birinci müjde Kanuni Bulvarı’nın hemşehrilerine teşekkür etti
bir kısmını yaptık. Akyazı’ya bağlan-
tısını gerçekleştiriyoruz. Bu küçük Trabzon Büyükşehir Belediye kemizin içinde bulunduğu süreçte
bir kısım. Tamamı 30 km. Geri kalan Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm- devlet-millet birlikteliğini en gü-
kısmının da kararını da imzaladım, rükçüoğlu, Başbakan Binali Yıl- zel şekilde ortaya koyan kıymetli
ihalesi yapılıyor, hayırlı olsun. 800 dırım’ın Trabzon’daki halkla bu- hemşehrilerime teşekkür ediyo-
trilyon. Az para değil. Helali hoş ol- luşmasına yoğun ilgi gösteren rum” diye konuştu.
sun, Trabzon olunca ne önemi var. hemşehrilerine teşekkür
Trabzon, Türkiye’nin teminatı, bir- etti. Trabzon’un fahri hem- Başkan
liğimizin kardeşliğimizin teminatı. şehrisi olan Başbakan Yıl- Gümrükçüoğlu,
Terör Trabzon’a ayak basar mı? Ba- dırım’ın Doğu Karadeniz Başbakan
samaz. Stadyum bitti, biz görevimizi illeri ve Trabzon şehrine Yıldırım’a
yaptık. Artık iş Trabzonspor’da. Stat özel önem verdiğini şehirle ilgili
dediler en güzelini yaptık. Şimdi sıra ifade eden Başkan bilgi verdi.
artık Karadeniz’in bordo mavili yiğit- Gümrükçüoğlu,
lerinde. Şimdi güzel bir şehir hasta- “Sayın Başba-
nesi de yapacağız. Trabzon’a bir üni- kanımız, Baş-
versite daha açacağız. Çok önemli bakan olarak
işimiz daha var. Trabzon-Erzincan şehrimize ilk
Demiryolu. Gazi Mustafa Kemal Ata- ziyaretini ger-
türk’ün vasiyetidir. Onun vasiyetini çekleştirmiş-
ondan sonra gelen partisi unutmuş- tir. Sayın Baş-
tur, hiç bir şey yapmamıştır. Trab- bakanımızı en
zon-Erzincan Demiryolu’nu da 2023 güzel şekilde
yılına kadar biz yapacağız biz baş- karşılayan, ül-
latacağız. Unutmayın 2023’ü takip
   1   2   3   4   5   6   7   8