Page 4 - gazete10
P. 4
MART 2017 / SAYI: 10 www.trabzon.bel.tr

KAR MÜCADELESINDE
TÜRKIYE ÖRNEĞI:

TRABZON

Ayrıca söz konusu günlük süre içe-
risinde şehrin tamamında 3 bin 500
ton kum-tuz karışımı ve 600 ton buz
çözücü solüsyon tüketilirken, kar-
buz mücadelesinde yaklaşık 750
personel görev aldı.

Kar yağışının devam ettiği ve son-
raki süreçlerde şehir genelinde
ekiplerce yaklaşık 450 acil hasta ve
yatalak hasta yolunun açılarak tıb-
bi müdahale edinilmesi sağlandı.
Mahsur kalan 26 hayvan sürüsüne
müdahale edilerek yüzlerce büyük
ve küçükbaş hayvanın telef olması
önlenmiştir.

Trabzon il genelinde 26 Ocak-1 Şu- ti kiralık ve 2 adeti diğer kurumlara 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ger-
bat ve 15-17 Şubat tarihlerinde etki- ait olmak üzere 255 iş makinesi ile çekleşen kar yağışının Trabzon’da
li olan yoğun kar yağışı karşısında görev yapıldı. 255 iş makinesine ek 1960’dan sonra görülen en yoğun
kar mücadelesi çalışmaları Trabzon olarak 20 arazöz ve birikinti karların kar yağışı olduğu Meteoroji tarafın-
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe bele- taşınmasında 60’ın üzerinde kamyon dan tespit edilirken ortalama kar
diyeleri tarafından ivedilikle gerçek- kullanıldı. kalındığı sahil kesimlerinde 70 cm,
leştirilirken vatandaşların mağdur bazı üst noktalarda 200 cm’ye kadar
olmasının önüne geçildi. ulaşmıştı.

Büyükşehir Belediyesi şehrin tama-
mında etkili olan kar yağışlarında,
kar yağışının başlaması ile birlikte
Ortahisar ilçe merkezinde 24 saat
esaslı, diğer ilçelerde geceleri acil
hastalara müdahale, gündüzleri ise
tüm ekiplerle kar-buz mücadelesi
şeklinde çalıştı.

Bu süre zarfında şehrin tamamında
57 âdeti Büyükşehir Belediyesine,
17 âdeti TİSKİ Genel Müdürlüğüne,
164 âdeti ilçe belediyelerine, 15 ade-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9