Page 5 - gazete10
P. 5
T 2017 / SAYI: 10 www.trabzon.bel.tr 5

BÜYÜKŞEHİR KAR
MÜCADELESİ
İÇİN 2,3 MİLYON TL
HARCADI

Trabzon il genelindeki kar mücadelesi
çalışmalarının Kar Mücadelesi Eylem
Planı çerçevesinde Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilçe belediyeleri tarafından
gerçekleştirildiğini hatırlatan Trabzon
Büyükşehir Gümrükçüoğlu, 10 Şubat
itibariyle Büyükşehir Belediyesi ola-
rak kar mücadelesi için 2,3 milyon TL
harcandığını ifade etti. Şubat ayı Bü-
yükşehir Belediye Meclisi toplantısın-
da konuyla ilgili olarak açıklamalarda
bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, “İlçe
belediyelerimize verdiğimiz akaryakıt,
lastik, zincir, kar bıçağı ve yedek parça
desteklerinin toplam maliyeti 1 milyon
675 bin TL’ye ulaşmıştır. Bunun yanın-
da Büyükşehir Belediyesi iş makine-
leri kar mücadelesi kapsamında 311
bin 200 TL’lik akaryakıt kullanmıştır.
Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmala-
rında kullanılan tuzun maliyeti 185 bin
500 TL, iş makinesi kiralama maliyeti
125 bin TL’dir. 5 Aralık ve 10 Şubat ta-
rihleri arasında gerçekleştirdiğimiz bu
çalışmaların toplam maliyeti 2,3 mil-
yon TL’nin üzerindedir” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10