Page 3 - gazete11 web
P. 3

NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr 3


    modern bir şekilde benim hemşehri-
    lerim bu yaşama kavuşmuş olacak-
    lar… Bugün bir bölümünü açtığımız
    Kanuni Bulvarı’nı inşallah etap etap
    tamamlıyoruz. Trabzon-Maçka yolu-
    nun eksik bölümleri önümüzdeki yıla
    kadar inşallah tamamlanıyor. Yapımını
    sürdürdüğümüz Zigana Tüneli sadece
    Trabzon için önemli olan bir proje de-
    ğil, bölgemiz için çok önemli bir proje.
    Bu proje 2019 yılında inşallah hizmete
    girecek. Herkes bu rahatlığı görecek.
    Trabzon-Erzincan arasında yapılacak
    demir yolunun proje ihalesine bu yıl
    çıkılıyor. Bu projelerle Trabzonlunun
    artık başka yerlere göçme ihtiyacı
    duymadan bu cennet topraklarda çalı-
    şıp hayatını sürme imkânını sağlamış
    oluyoruz…               TrAbzoN kiliT TAŞıdır

    Bakın sadece kendimiz gelmedik. Bir- Trabzon; Türkiye’nin huzurunun, ge- rak verdiği şehit sayısı 21’dir. Bu şe-
    çok bakan arkadaşlarımızla geldim.  leceğinin, güvenliğinin kilit taşıdır.  hitlerimizden Ahmet Çamur’un cena-
    Bu Trabzon’a verdiğimiz önemin ifade- Tarihin hiçbir döneminde Trabzonlu- zesine bizatihi katılmıştım. Sonradan
    sidir. Sağlıkta bugüne kadar Trabzon’a  nun devletine küstüğü görülmemiştir.  öğrendik ki şehidimizin failleri arasın-
    24 tesis kazandırmıştık. Şimdi sıra  Trabzonlu yanlış yapan devlet görev- da PKK ile birlikte FETÖ de varmış.
    benim adeta ‘aşkım’ diye ifade ettiğim  lisine kızar, hiddetlenir ama devletine  Hepsi cezasını buldu… 15 Temmuz
    şehir hastanesine geldi. Her ne kadar  toz kondurmaz. Bunun için en önemli  gecesi de Trabzonlu kardeşlerimiz
    ‘Of-Sürmene yaylası 15 doktora bedel’  bakanlıklarımızdan biri olan İçişleri  şahadete ulaştı. Ey Trabzon buradan
    olsa da biz Trabzon’u en güzel sağlık  Bakanlığını Trabzon’un evladı Sayın  öyle bir ses ver ki Kandil’deki terör
    hizmetleriyle buluşturmaya kararlıyız.  Süleyman Soylu’ya teslim ettik. Terör  baronları da, Pensilvanya’daki şarla-
    Bu şehir hastanesi öyle bir hastane ki  örgütleriyle mücadele konusunda tak- tanda, onları kukla gibi kullananlarda
    bir kapıdan girdiğin zaman her şey biti- dire şayan bir başarı ortaya koyan Ba- duysun.”
    yor. Her şey hastanenin içinde, bir araç  kanımızı ve ekibini tebrik ediyorum…
    sedye ile sizi götürmeleri gereken yere                Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuş-
    götürüyorlar. Niye? Modern bir kalkın- Her konuda olduğu gibi terörle müca- masının ardından beraberindeki he-
    ma, modern bir ülke ancak böyle olur.  delede Trabzon farkını ortaya koyuyor.  yetle tamamlanan eserlerin kurdele-
    Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor… İki yılda Trabzon’un asker ve polis ola- sini keserek açılışlarını gerçekleştirdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8