Page 6 - gazete11 web
P. 6

6  NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr

    yAkıN geÇmiŞimizde    HAyAl dAHi edilemeyeNi


    bUgüN yAPıyorUz
       Başbakan Binali Yıldırım 29 km’lik Zigana
       tünellerinin temelini düzenlenen törenle attı.
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
    Gümrükçüoğlu, “Zigana Dağı’nda 29 km’lik tünel
    yapmak yakın geçmişimizde hayal dahi edilemezken
    bugün bunu yapıyoruz. Hem de 4 yıl gibi kısa bir
    sürede inşallah tamamlamış olacağız” dedi.     aşbakan Binali Yıldırım düzen- Ovit Tüneli bir numaraydı, şimdi  etti: “Eskiden ticaret yapanlar, Doğu
   Blenen törenle Trabzon ile Gü- Zigana bir numara. Hayırlı uğurlu  Anadolu ve İran’ın batıya açılan li-
    müşhane arasındaki mesafeyi 40   olsun. İki tane tünelle Zigana dağı- manı olan Trabzon’a ulaşmak için bu
    dakikaya düşürecek ve ulaşım gü-  nı tırmanırken kaza bela yok inşal- dağları aşmak zorundalardı. Birbir-
    venliğini sağlayacak olan Zigana  lah. Gümüşhane’den çıkacaksınız,  lerini yolcu ederken, ‘Zigana’da ha-
    Tüneli’nin temelini attı. Temel atma  Trabzon’a 40 dakikada gideceksiniz”  yatta kalırsan, İnşallah görüşürüz.’
    töreni için Trabzon’a gelen Başba- dedi.               diyordu. Artık bu topraklarda hiçbir
    kan Yıldırım buradan karayolu ile                   yerde hayatta kalma derdiyle se-
    Gümüşhane’ye hareket etti. Trab- Törende yaptığı konuşmada geç-  yahat olmayacak. Vatandaşlarımız,
    zon’un Maçka ilçesinde vatandaş-  mişte nice ocakların sönmesine ne- konforlu, huzurlu, emniyetli 780 bin
    larca yolu kesilen Yıldırım, “Zigana  den olan Zigana Dağı’nın, türkülere,  kilometre kare vatan toprağının her
    tünellerinin temelini atıyoruz. Her  ağıtlara konu olduğunu anımsatan  köşesine rahatça gidecekler, sev-
    biri 14 bin 500 metre. Bundan önce  Başbakan Yıldırım, şöyle devam  dikleriyle bir araya gelecekler.”                                               Trabzon ile
                                               Gümüşhane
                                               arasındaki
                                               mesafeyi
                                               40 dakikaya
                                               düşürecek olan
                                               Zigana tünellerinin
                                               temeli Başbakan
                                               Binali Yıldırım
                                               tarafından atıldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11