Page 7 - gazete11 web
P. 7

NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr 7


     yeNi zigANA TüNeli                          müTeŞekkiriz

                                       Trabzon’u Gümüşhane’ye, Doğu Kara-
                                       deniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak olan
                                       Zigana tünelleriyle ilgili değerlendir-
                                       melerde bulunan Trabzon Büyükşe-
                                       hir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
                                       Gümrükçüoğlu, bölgeye çok büyük
                                       bir yatırım yapılmakta olduğunu ifade
                                       ederken, “Başta Cumhurbaşkanımız
                                       Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
                                       Başbakanımız Binali Yıldırım ve devlet
                                       yetkililerimize müteşekkiriz. Zigana
                                       Dağı’nda 29 km’lik tünel yapmak yakın
                                       geçmişimizde hayal dahi edilemezken
                                       bugün bunu yapıyoruz. Hem de 4 yıl
                                       gibi kısa bir sürede inşallah tamamla-
                                       mış olacağız. Trabzon’umuz için, böl-
                                       gemiz için bu büyük yatırımdan ötürü
                                       Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başba-
                                       kanımıza bir kez daha şükranlarımı
                                       sunuyorum” diye konuştu.

    Trabzon-Gümüşhane karayolu üze-  lecek, Köstere Vadisi’nden bin 212
    rinde yapımı süren Yeni Zigana Tü- metre kotundan çıkmak suretiyle
    neli, tamamlandığında dünyanın   Zigana Dağı geçilecek. Mevcut Zi-
    ikinci, Avrupa’nın ise en uzun tüneli  gana Tüneli yaklaşık bin 800 metre
    olacak. Doğu Karadeniz’i Ortadoğu,  kotlarından geçerken, Yeni Zigana
    Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi  Tüneli’ne ise yaklaşık 800 metre
    İpek Yolu’nun da geçtiği güzergah- düşük kottan girilerek Zigana Dağı
    ta yapımı süren proje kapsamında,  yaklaşık 560 metre düşük kottan
    Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı  geçilecek. Zigana Dağı’nın önce
    Köstere köyü mevkisiyle Trabzon’un  tırmanılması, ardından da inilme-
    Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü  si dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon
    arasında, her biri 14,5 kilometre ve  arasındaki 100 kilometrelik viraj-
    toplam 29 kilometre uzunluğunda  lı yol, hava ve yol durumuna göre
    çift tünel inşa edilecek. Yeni Zigana  değişmekle birlikte 1-1,5 saat ara-
    Tüneli ile Başarköy Vadisi’nden bin  sında katedilebiliyor. Türkiye’nin
    15 metre kotundan girilip, bin 264  en uzun karayolu tünelinin ulaşıma
                                           Büyükşehir Belediye Başkanı
    metre kotuna yüzde 3,30 eğimle   açılmasının ardından bu yolun 40   Gümrükçüoğlu, Başbakan Yıldırım’ı
    tırmanılarak, yüzde 0,85 eğimle ini- dakikada alınacağı tahmin ediliyor.     Havaalanında karşıladı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12