Page 1 -
P. 1

MAYIS 2017 / SAYI: 12                                 www.trabzon.bel.tr
                                      Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi
                                      kapsamında Beşirli 1. etap sahil
                                      tahkimat çalışmaları aralıksız
                                      olarak sürdürülüyor. 3 etapta ta-
                                      mamlanacak proje kapsamında 1.
                                      etaptaki dolgu çalışmaları yüzde
                                      80 oranında tamamlanırken böl-
                                      gede uygulanacak projenin hazır-
                                      lanmasına da başlandı.

                                      Trabzon halkının talepleri doğrul-
                                      tusunda dolgu alanını donatmak
                                      isteyen Büyükşehir Belediyesi, va-
                                      tandaşların taleplerini öğrenmek
                                      için resmi yayın organı olan www.
                                      trabzon.bel.tr adresinde anket ça-
                                      lışması başlattı. Ankette, vatandaş-
                                      lara sahil alanında neleri görmek
                                     istedikleri soruluyor.    S. 14-15
     Trabzon’un güney ilçelerinde alTyapı

     Seferberliği başlaTıldı     Büyükşehir Belediyesi TİSKİ  Söz konusu beş ilçeyi kapsayan
     Genel Müdürlüğünün bu yıl için- projenin 30 milyon TL maliyet-
     de ihaleye çıkarmayı planladığı  le tamamlanması öngörülüyor.
     proje ile Çaykara, Hayrat, Der- Ayrıca Tonya ve Köprübaşı’nda
     nekpazarı, Maçka ve Şalpazarı  başlanılan çalışmalar devam
     ilçe merkezlerinin altyapı so- ederken Düzköy için proje hazır-
     runları çözüme kavuşturulacak. lığı sürdürülüyor.    S. 9
   1   2   3   4   5   6