Page 2 -
P. 2

2  MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr


       MAHALLE MUHTARLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
       ÇALIŞMALARDAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ BU SÖZLERLE DİLE GETİRDİ:
    yıllardır görmediğimiz
    hizmeT ayağımıza geldi      Trabzon Büyükşehir Beledi-
      yesi, 2017 yılı programı kap-
    samında il genelinde asfaltlama
    çalışmalarına hız verirken, çok
    sayıda mahallede asfaltlama ça-
    lışması gerçekleştirdi. Aralıksız
    olarak devam edilen asfaltlama
    çalışmalarının yanı sıra yol beton-
    lama çalışmalarına da kısa sürede
    başlanması planlanırken mahalle
    yollarında gerekli görülen sanat
    yapısı inşaatlarına da aralıksız
    olarak devam ediliyor. Mahalle
    muhtarları, Büyükşehir Belediye-
    sinin gerçekleştirdiği bu çalışma-
    lar karşısında memnuniyetlerini
    ifade ettiler.     şiniK mahalle muhTarı
     niyazi nadir:
     başKanımızdan
     ne iSTiyorSaK
     alıyoruz

    Akçaabat ilçesinde bulunan Şi-
    nik-Ortaalan-Ambarcık-Demir-
    kapı Grup Yolunda asfaltlama ça-   orTaalan mahalle muhTarı    Ortaalan Mahalle Muhtarı Mustafa To-
    lışmalarının tamamlanmasından    muSTafa Topal:         pal ise, “Bölgemizde yapılan bu önemli
    mahalle halkının memnuniyetleri-   daha fazla hizmeT        asfalt çalışmasından ötürü Bakanımız
    ni ifade eden Şinik Mahalle Muh-                   Sayın Süleyman Soylu’ya, her zaman
    tarı Niyazi Nadir, Trabzon Büyük-   almaya başladıK         yanımızda olan Trabzon Büyükşehir
    şehir Belediye Başkanı Dr. Orhan                   Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan
    Fevzi Gümrükçüoğlu’na teşekkür                    Fevzi Gümrükçüoğlu’na, Akçaabat
    etti. Muhtar Nadir, “Büyükşehir                    Belediye Başkanımıza, bu çalışmayı
    Belediyesi olduktan sonra yatı-                  yapan tüm personel arkadaşlarımıza
    rımlarda ciddi bir artış yaşıyoruz.                  teşekkür ediyoruz. Büyükşehir olunca
    Büyükşehir Belediye Başkanımıza                    daha fazla hizmet almaya başladık. Şu
    her gidişimizde mahallemizin is-                   anda yapılan asfaltta bunun bir örne-
    teklerini alıyoruz. Sayın Başkanı-                  ğidir. Bilhassa altyapı çalışmalarından
    mıza mahalle halkımız adına şük-                   da çok memnunuz. Suyumuz artık ke-
    ranlarımızı sunuyoruz” dedi.                     sintisiz olarak akıyor” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7