Page 4 -
P. 4

4  MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr


    YENİ TABAKHANE’NİN UYGULAMA İHALESİ
    HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
   TabaKhane’de   629 bina yıKıldı

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi   sımız yer alacak. Bu yol ile birlikte  yeni TabaKhane’de
    kamulaştırma işlemlerinin önemli  bölgede uygulanacak olan peyzaj    neler olaCaK?
    ölçüde tamamlandığı Tabakhane   çalışmalarının Haziran ayı içinde
    Kentsel Dönüşüm Projesinde yı-  ihale edilmesi için TOKİ tarafından  Tabakhane Kentsel Dönüşüm ala-
    kım çalışmalarını sürdürüyor. 675  çalışmalara devam edilmekte-   nında uygulanacak olan peyzaj pro-
    binanın kamulaştırılarak yıkılaca- dir. Pazarkapı Kavşağı ile birlikte  jesi kapsamında; meydanlar, toplan-
    ğı Tabakhane’de 659 binanın ka-  Devlet Karayolu da Karayolları ta- ma/dağılma/buluşma alanları, mini
    mulaştırma işlemi tamamlanırken  rafından yeniden düzenlenecek-   kadınlar pazarı, fıskiyeli su gösteri-
    629 binanın yıkımı gerçekleştirildi.  tir. Böylece bu büyük alan sadece  leri ve etrafında oturma, dinlenme,
                     Trabzon’umuzun değil, bölgemizin  seyir alanları, yeşil adalar, sohbet
                     en modern yaşam alanı haline ge-  etme, yeme-içme ve gezinti alan-
                     lecektir. Bu tür dev yatırımlarla  ları inşa edilecek. Ana ulaşım aksı
                     Trabzon’umuzu ismine layık hale  boyunca yaya gezinti/yürüyüş/koşu
                     getirirken şehrimizin her daim   yolları, bisiklet parkurları, engelsiz
                     önünü açan başta Cumhurbaşka-   ulaşım aksları, festival/kutlama/eğ-
                     nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan  lence/sergi alanları, ışıklı ve müzikli
                     olmak üzere devlet büyüklerimize  su gösterileri, su kıyısında oturma/
                     Trabzon halkı adına şükranlarımı  dinlenme alanları ve seyir terasları
                     sunuyorum” diye konuştu.      oluşturulacak.

    Bölgede sürdürülen çalışmalarla
    ilgili olarak değerlendirmelerde
    bulunan Trabzon Büyükşehir Bele-
    diye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
    rükçüoğlu, Trabzon’u ismine layık
    hale getirecek çok büyük çalış-
    malara imza atmakta olduklarını
    kaydetti. Pazarkapı Kavşağı’nın da
    Karayolları tarafından ihale edil-
    diğini hatırlatan Gümrükçüoğlu,
    “Tabakhane Kentsel Dönüşüm ala-
    nı içinde Kanuni Bulvarını sahile
    bağlayacak önemli bir ulaşım ak-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9