Page 5 -
P. 5

MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr 5

   belediye enCümeni ve

   ihTiSaS KomiSyonlarına

   üye Seçimi gerçeKleşTirildi    Trabzon Büyükşehir Belediye Mecli-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu
    si Nisan ayı oturumları Trabzon Bü- Seyfullah Kınalı
    yükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan  Hamit İnan
    Fevzi Gümrükçüoğlu’nun başkanlı-  Hüsnü Akkan
    ğında gerçekleştirildi. Başkan Güm- Osman Nuri Ekim
    rükçüoğlu, Nisan ayı ilk toplantısında  Kenan Bağçiçek
    Büyükşehir Belediyesinin son bir ay-
    lık çalışmaları hakkında Meclis üye-  Çevre ve Sağlık Komisyonu    Ulaşım Komisyonu
    lerini bilgilendirirken Belediye Encü- Faruk Kanca          Yılmaz Yavuz
    meni ve İhtisas Komisyonlarına üye  Mehmet Öztürk (Of)        Hüseyin Kalaycı
    seçimi yapıldı. Encümen ve İhtisas  Adem Kılıç            Emin Bilgin
    Komisyonları şu şekilde oluştu:  Bünyamin Güner           Metin Yılmaz
                     Muzaffer Bayraktar         Ahmet Arslantürk
     ENCÜMEN
                      Plan ve Bütçe Komisyonu      Kent Ekonomisi ve
    Ahmet Salih Birincioğlu (51 oy)  Muhammed Said Gürsoy         Meslek odaları Komisyonu
    Melike Turhan (50 oy)       İsmail Hakkı Küçükali       Selim Yavuzyılmaz
    Mehmet Öztürk (Of) (49 oy)     Mustafa Bayındır          Mustafa Aydın
    Hüseyin Kalaycı (48 oy)      Ali Bayram Tanrıverdi       Eyüp Yavuz
    Salih Yavuz (47 oy)        Mehmet Karaoğlu          Ufuk Hoş
                                       Hakan Kocaman
                      Eğitim Kültür Gençlik ve
                      Spor Komisyonu           Yerel Eşitlik Komisyonu
                     Türkay Güdü            Havva Gümüş
                     İsmail Hakkı Sivas         Melike Turhan
                     Halim Kaya             Fatih Yılmaz
      TRABZoN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ahmet Salih Birincioğlu      Mehmet Öztürk (Araklı)
        ADINA İMTİYAZ SAHİBİ   Ahmet Refik Yıldız         İsmail Hakkı Küçükali
      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
        GENEL YAYIN YÖNETMENİ
         Mustafa AKKAYA
       SoRUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
         Ahmet YOLOĞLU
          EDİTÖR
         Avni ÖZASLAN
         GRAfİK TASARIM
         Emre OKUTAN
          foToĞRAf
         Hüseyin ARPAÇAY
         İsmet ÖZENDİ
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
          Özcan İSAK
         Miraç KESKİN
           BASKI
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
         0212 454 32 90
          YAYIN TÜRÜ
         Yaygın Süreli Yayın
          İLETİŞİM
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10