Page 7 -
P. 7

MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr 7

    TiSKi 9 ilçede 10 ayrı
    yaTırıma daha başlıyor


    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-    işTe 10 proJe
    lu’nun başkanlığında gerçekleştirilen
    Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan  Büyükşehir Belediye Meclisinde finansman temini için karar alınan ve 2017
    ayı üçüncü oturumunda Trabzon’un 9  yılı içinde yapımına başlanılacak olan projeler şunlar:
    ayrı ilçesinde TİSKİ Genel Müdürlüğü  Ortahisar İlçesi Çamoba-Beştaş Mahalleleri Atıksu Ana Kolektör İnşaatı
    tarafından gerçekleştirilecek olan 10  1 milyon 281 bin 112 TL
    ayrı içme suyu, atıksu ve kanalizas-
    yon yatırımları için finansman temini  Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi Gökçebel Mevkii Kanalizasyon İnşaatı
    amacıyla Başkanı Gümrükçüoğlu’na   2 milyon 384 bin 578 TL
    oy birliği ile yetki verildi.    Çaykara İlçesi Köknar Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı
                      1 milyon 260 bin 916 TL

     hayırlı olSun           Vakfıkebir İlçesi Tarlacık-Ballı Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı
                      1 milyon 790 bin 157 TL
    Başkan Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel   Hayrat İlçesi Köyceğiz Mahallesi İçme Suyu İnşaatı
    Müdürlüğünün çalışmalarına ivedi-  731 bin 83 TL
    likle devam ettiğini ifade ederken,
    “Tamamladığımız ve sürdürdüğümüz   Hayrat İlçesi Dağönü Mahallesi Grup İçme Suyu İnşaatı
    yatırımların yanı sıra 2017 yılı yatırım  2 milyon 592 bin 223 TL
    programımızda olan projelerimizi   Akçaabat ilçesi Yeniköy-Salacık Mahallesi Terfili İçme Suyu İnşaatı
    de teker teker sahada tatbik ediyo- 785 bin TL
    ruz. Bu projelerimizin tümünü yakın
    zamanda ihale etmiş ve çalışmalara  Araklı ilçesi Karatepe-Hasköy-Birlik-Pervane Grup İçme Suyu İnşaatı
    başlamış olacağız. Trabzon’umuza   2 milyon 300 bin TL
    hayırlı olsun” dedi.         Yomra İlçesi Yenice Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı
                      715 bin TL
                      Şalpazarı İlçesi Sisdağı Terfili İçme Suyu İnşaatı
                      415 bin TL     ayKuT’a içme
     Suyu müJdeSi
    Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan
    ayı üçüncü toplantısında ayrıca TİSKİ
    Genel Müdürlüğü tarafından sürdü-
    rülen Düzköy İlçesi Aykut İçme Suyu
    İnşaatının tamamlanması için fi-
    nansman temini konusunda da Baş-
    kan Gümrükçüoğlu yetkilendirildi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12