Page 8 -
P. 8

8  MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr
   büyükşehir belediyesi
   2016 yılı faaliyet raporu
   oybirliğiyle yeterli bulundu


    Trabzon  Büyükşehir  Belediyesi Meclis üyelerinin sıralarına oturdu
    2016 Yılı Faaliyet Raporu Trabzon  ve Büyükşehir Belediyesinin 2016
    Büyükşehir Belediye Meclisinde   yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Mec-
    görüşülerek oy birliğiyle kabul edil- lis üyelerinin tüm sorularını ayrın-
    di. Trabzon Büyükşehir Belediye  tılı şekilde yanıtladı.
    Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük-
    çüoğlu, Meclis oturumunun açılışını  Yapılan değerlendirmelerin ardın-
    yaptıktan sonra yasa gereği Meclis  dan Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Başkanlığını, Meclis I. Başkan Ve- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun yeter-
    kili Seyfullah Kınalı’ya devrederek  liliği oylamaya sunularken oybir- ve yol gösterici öneri ve eleştiriler-
                     liği ile kabul edildi. Oylamanın ar- den ötürü tüm üyelerimize teşekkür
                     dından Meclise hitap eden Başkan  ediyorum” diye konuştu.
                     Gümrükçüoğlu; yapıcı, uyarıcı ve
                     yol gösterici tüm eleştiri ve öne- Öte yandan Büyükşehir Belediye
                     rilerinden ötürü Meclis üyelerine  Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili
                     teşekkür etti. Gümrükçüoğlu, “Bu- Muhammed Said Gürsoy, CHP Grup
                     rada Trabzon’umuz için hepimizin  Başkan Vekili Burhan Cahid Erdem
                     birlik ve beraberlik içinde olduğu- ve bağımsız üye Ali Sağır oylamanın
                     nu en iyi şekilde görüyor ve yaşı- ardından yaptıkları değerlendirme-
                     yoruz. Görüşmelerimizde Türkiye  de birlik ve beraberlik içinde sürdü-
                     örneği ortaya çıkaran bir Meclise  rülen çalışmalardan ötürü Başkan
                     sahibiz. Son derece yapıcı, uyarıcı  Gümrükçüoğlu’na teşekkür ettiler.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13