Page 4 - gazete
P. 4

4  HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr


    trabzon büyüKşEhİr bElEdİyE başKanı dr. orhan fEvzİ GüMrüKÇüoĞlU:
   TRAbzon biR kEz DAhA
   AnkARA’yA iMzA ATTI


    Trabzon Büyükşehir Belediye Başka- ağırlayan Gümrükçüoğlu, sonraki  zon’u ismine layık hale getirdiklerini
    nı dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu An- günlerde etkinliklere hamilik eden  ve Trabzon’u bir dünya şehri yapma
    kara’da düzenlenen Trabzon Günleri  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  hedefiyle çalışmalarını sürdürdük-
    süresince etkinlik alanında hemşeh- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şim- lerini kaydetti. Soylu ve Gümrük-
    rileriyle birlikte oldu. Alandaki stant- şek ve Bilim Sanayi ve Teknoloji  çüoğlu etkinlik alanındaki stantları
    ları gezerek katılımcılarla hasbihal  Bakanı Faruk Özlü’yü Büyükşehir  da birlikte gezerek katılımcılarla
    eyleyen Gümrükçüoğlu, Trabzon Bü- Belediyesi standında ağırladı. Ba- sohbet ettiler.
    yükşehir Belediyesinin standında da  kan Soylu ile birlikte Büyükşehir
    Trabzon ve Karadeniz sevdalılarını  Belediyesi standını ziyaret eden
    ağırladı.             Trabzonlular ile tek tek ilgilenen  iLk ifTAR AnkARA’DA
                     Gümrükçüoğlu, gurbetteki Trab-
    etkinliklerin açılış programında  zonluların şehir ile ilgili sorularını  Ankara’da düzenlenen Trabzon
    TBMM Başkanı İsmail Kahraman,   da ayrıntılarıyla yanıtlarken, ger- Günleri kapsamında Ramazan ayı-
    bakanlar ve protokol mensuplarını  çekleştirdikleri çalışmalarla Trab- nın ilk iftarı Atatürk Kültür Mer-
                                       kezinde gerçekleştirildi. Trabzon-
                                       luların yoğun ilgi gösterdiği iftar
                                       programında Başbakan yardımcısı
                                       Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı
                                       Süleyman Soylu, Bilim Sanayi ve
                                       Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Jan-
                                       darma Genel Komutanı Org. Yaşar
                                       Güler, AK Parti Grup Başkan Ve-
                                       kili Bülent Turan, Trabzon Valisi
                                       Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir
                                       Belediye Başkanı dr. Orhan Fevzi
                                       Gümrükçüoğlu, kamu kurumları
                                       ve STK temsilcileri hazır bulundu.

                                        MEhTERAn TAkIMI
                                        bÜyÜLEDi

                                       Ankara AKM’de 25 Mayıs’ta baş-
                                       layan Trabzon Günleri 28 Mayıs
                                       akşamı tamamlanırken Trabzon
                                       Büyükşehir  Belediyesi Kanuni
                                       Mehteran Takımı verdiği konser-
                                       lerle katılımcılara heyecan ve duy-
                                       du dolu anlar yaşattı. etkinliklerin
                                       başladığı 25 Mayıs’tan itibaren her
                                       gün birkaç konserle katılımcıların
                                       karşısına çıkan Mehteran Takımı,
                                       Türk-İslam dünyasının kahraman-
                                       lık marşlarıyla Ankara’daki Trab-
                                       zonlular ve Trabzon’un misafirleri-
                                       ni coşturdu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9