Page 5 - gazete
P. 5

HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr 5


     bÜyÜkŞEhiR onbinLERCE TAnITICI ÜRÜn DAĞITTI

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi,   ken yerlerin işaretlendiği ‘Trabzon  Belediyesinin aylık yayın organı
    4 gün süren Trabzon Günlerin-   Turizm Haritası’, Trabzon’un tarihi  olan Büyükşehir Haber Gazetesi,
    de Trabzon’u tanıtıcı on binlerce  ve turistik alanlarının magnetle- Trabzon’a özgü bordo-mavi fular,
    materyal ve Trabzon hatıralarını  ri, Şakir Şeyhoğlu’nun ‘Tarihi Yön  fındık ve çay dağıttı. Başkan Güm-
    Trabzonlular ve etkinlikleri ziya- Veren Kent’ kitapçığı, Yıldız Sara- rükçüoğlu başta olmak üzere tüm
    ret eden Karadeniz sevdalıları ile  yı albümündeki Trabzon fotoğraf- Büyükşehir Belediyesi çalışanları,
    buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi  larının toplandığı ‘Tarihi Trabzon  Ankara’daki Trabzonlular ve etkin-
    bu kapsamda; on binlerce Trabzon  Kitapçığı’, gravür sanatçısı Cemal  likleri ziyaret eden vatandaşları
    Tanıtım Kitapçığı, Trabzon Tanıtım  Ayyıldız’ın Trabzon’daki tarihi ya- Trabzon’u görmeye, Trabzon’da ta-
    Cd’si, Trabzon’da gezilmesi gere- pıları konu alan eseri, Büyükşehir  til yapmaya davet ettiler.                                        GÜMRÜkÇÜoĞLU
                                        TEŞEkkÜR ETTi

      trabzon büyüKşEhİr bElEdİyEsİ                   Ankara’da düzenlenen Trabzon Gün-
        adına İMtİyaz sahİbİ
      dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU                   lerinin sona ermesi nedeniyle de-
                                       ğerlendirmelerde bulunan Trabzon
        GEnEl yayın yÖnEtMEnİ
         Mustafa AKKAYA                       Büyükşehir Belediye Başkanı dr. Or-
       sorUMlU yazı İşlErİ Müdürü                   han Fevzi Gümrükçüoğlu, Ankara’da
         Ahmet YOLOĞLU                       bir kez daha önemli bir etkinliğe
          EdİtÖr                          imza attıklarını söyledi. İçişleri Ba-
         Avni ÖZASLAN                        kanı Süleyman Soylu’ya etkinliklere
         GrafİK tasarıM                       olan hamilikleri için teşekkür eden
         emre OKUTAN                        Gümrükçüoğlu, “Trabzon, Sayın Ba-
          fotoĞraf                         kanımızın önderliğinde Ankara’da
         Hüseyin ARPAÇAY                       son derece güzel bir çalışmaya imza
         İsmet ÖZeNdİ
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU                    attı. etkinliğimizin açılışında bizleri
          Özcan İSAK                        yalnız bırakmayan, TBMM Başkanı-
         Miraç KeSKİN
                                       mız Sayın İsmail Kahraman’a, Sayın
           basKı                          Bakanlarımıza, iftar programımıza
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
         0212 454 32 90                       iştirak eden Sayın Bakanlarımıza,
          yayın türü                        kamu görevlilerimize, vatandaşla-
         Yaygın Süreli Yayın                     rımıza ve 4 gün boyunca Trabzon
          İlEtİşİM                         Günlerini ziyaret eden yüz binlerce
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr               vatandaşımıza şükranlarımızı sunu-
                                       yorum” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10