Page 9 - gazete
P. 9

HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr 9

            GELEnEkSEL ETkinLikLER


      RAMAzAn AkŞAMLARInA         AyRI biR hAvA kATIyoR
      Trabzon Büyükşehir Belediye- sohbet programları, Hacivat-Ka-  vesilesiyle yaptığı değerlendirme-
      sinin her yıl geleneksel olarak  ragöz, skeçler, Meddah gösterileri,  de, Ramazan ayının manevi ha-
    gerçekleştirdiği Ramazan etkinlik- ney dinletileri, yarışmalar, tiyatro  vasına uygun olarak etkinliklerin
    leri, Ortahisar ilçesinin Yenimahal- oyunları sahneleniyor. etkinliklere  9’uncusunun startını verdiklerini
    le İpekyolu Fuar Alanında başladı.  katılan vatandaşlar kültürel ve dini  kaydetti. Gümrükçüoğlu, “Ramazan
    Ramazan boyunca devam edecek    programları takip edebildikleri gibi  akşamlarına farklı bir anlam ve gü-
    olan etkinlikler, her akşam teravih  fuar alanında kurulan stantlardan  zellik katmak üzere halkımızla bir
    namazından sonra başlıyor ve sa-  alıveriş yapma imkânı buluyor.   araya gelerek bu mübarek ayı bir-
    hura kadar devam ediyor.                       likte yaşıyoruz. Her akşam teravih
                     Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  namazından sonra başlayan etkin-
    Vatandaşların yoğun ilgi göster-  kanı dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  liklerimize tüm halkımızı davet edi-
    diği Ramazan etkinliklerinde; dini  Ramazan etkinliklerinin başlaması  yoruz” dedi.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14