Page 2 - gazete 14
P. 2

2  TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                                www.trabzon.bel.tr


    Yol sorunlarını sıra ile

    ortadan kaldırıYoruz
       Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
       Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuzdaki tüm yollardan,
    hangi yolun neresinde ne sorun varsa hepsinden haberdarız.
    Program dâhilinde sıra ile bu sorunları ortadan kaldırıyoruz.
    Yollarımızda geçici değil, uzun yıllar hizmet edecek, kalıcı,
    altyapısı sağlam çalışmalar yapıyoruz” dedi.


    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ana  rülüyor. Hava şartları dolayısıyla
    arterler ve mahalle yollarındaki ça- asfaltlama sezonunu Mayıs ayının
    lışmalarına ara vermeden devam   sonunda açan Trabzon Büyükşe-
    ediyor. Asfaltlama çalışmaları baş- hir Belediyesi, 2017 yılında Haziran
    ta olmak üzere yol bakım-onarım  sonu itibariyle kendi tesislerinde 85
    çalışmaları, istinat duvarı, menfez  bin ton asfalt üreterek yollara serdi.
    ve kanaval gibi sanat yapısı inşaat- Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra
    ları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri  betonlama çalışmalarının da ileriki
    Dairesi tarafından titizlikle sürdü- günlerde başlatılması planlanıyor.
   1   2   3   4   5   6   7