Page 4 - gazete 14
P. 4

4  TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                                www.trabzon.bel.tr

       MAHALLE MUHTARLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

       ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNİYETLERİNİ İFADE ETTİ


             İKİSU MAHALLE MUHTARI HACI MEHMET BORAN
   Mahallemizde böylesine bir çalışma


     yapılacağını hayal dahi edemezdik
    Trabzon Büyükşehir Belediyesinin
    2,1 milyon TL bedelle İkisu Grup Yo-                   ÖzGen’den
    lunu yeniden inşa etmesi mahalle
    sakinleri tarafından memnuniyetle                    Yol teŞekkürü
    karşılanırken Mahalle Muhtarı Hacı                  Araklı ilçesi Özgen Mahallesi Muh-
    Mehmet Boran, “Mahallemizde böy-                   tarı Mustafa Çebi, Büyükşehir Be-
    lesine bir çalışma yapılacağını hayal                 lediyesi tarafından mahallelerinde
    dahi edemezdik” dedi.                         son derece kaliteli bir asfaltlama
                                       çalışması gerçekleştirildiğini ifade
    Trabzon’un Büyükşehir statüsüne                    ederken Trabzon Büyükşehir Bele-
    kavuşmasıyla İkisu Mahallesi’nin                   diye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
    ihtiyaçlarının en güzel şekilde kar-                rükçüoğlu’na teşekkür etti. Çebi,
    şılanmaya başlandığını ifade eden                   “Büyükşehir Belediye Başkanımız
    Boran, “İkisu Grup Yolunun ilk 2,2  pılacağını sandık. Ancak Sayın  Sayın Gümrükçüoğlu’na çalışmala-
    km’si çok kötü durumdaydı. Bu du- Başkanımız mahallemizde öyle    rından ötürü teşekkür ediyorum. Bu
    rum yıllarca bu şekilde devam etti.  bir çalışmaya imza attı, bizler  yol Yiğitözü-Yeşilce bağlantı yoludur.
    Sağ olsunlar Büyükşehir Belediye  mahallemizde böylesine sağlam   Yapılan çalışma ile sorunlar ortadan
    Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fev-  ve kalıcı bir çalışma yapılacağını  kaldırılmıştır” dedi.
    zi Gümrükçüoğlu Trabzon’un Bü-   hayal dahi edemezdik. Sayın Bü-
    yükşehir statüsüne kavuşmasıyla  yükşehir Belediye Başkanımıza     HürriYet
    buraya el attı. Bizler ilk zamanlar  mahalle halkı olarak çok teşek-  MaHallesi’nde
    rutin bakım onarım çalışması ya-  kür ediyoruz” diye konuştu.      asFalt seVinCi

                                       İl genelinde yol çalışmalarını ara ver-
                                       meden sürdüren Trabzon Büyükşe-
                                       hir Belediyesinin Araklı ilçesinin Hür-
                                       riyet Mahallesi’nde gerçekleştirdiği
                                       asfaltlama çalışması memnuniyetle
                                       karşılandı. Hürriyet Mahallesi’nde
                                       yaklaşık 1,5 km’lik yol Büyükşehir
                                       Belediyesi tarafından asfaltlanırken
                                       Mahalle Muhtarı Yakup Hasançebi
                                       yapılan çalışmalardan dolayı Trab-
                                       zon Büyükşehir Belediye Başkanı
                                       Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na
                                       teşekkür etti. Muhtar Hasançebi,
                                       “Büyükşehir Belediye Başkanımız
                                       Sayın Gümrükçüoğlu’na ve burada
                                       emek sarf eden mesai arkadaşları-
                                       na, Araklı Belediye Başkanımız Sayın
                                       Recep Çebi’ye mahalle halkı olarak
                                       teşekkür ediyoruz” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9