Page 5 - gazete 14
P. 5

TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                               www.trabzon.bel.tr 5


                     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,
                     TRABzON’UN HER NOKTASINDA GöREV BAŞINDA

                     BüYükŞeHir BelediYesi


                     HeYelan olaYlarına


                     anında MüdaHale etti                     Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ha-
                     ziran ayı içerisinde yaşanan heyelan
                     olaylarının tümüne anında müdaha-
                     le etti. Trabzon genelinde etkili olan
                     sağanak yağış, birçok noktada sel
                     ve heyelan olaylarının yaşanmasına
                     neden oldu. Akçaabat ilçesinin Çu-
                     kurca, Akçaköy, Esentepe, Fındıklı
                     ve Uçarsu mahalleleri ile Yomra il-
                     çesinin Demirciler ve Tepeköy, Arsin
                     ilçesinin ise İşhan ve Yolaç mahal-
                     lelerinde heyelan olayları yaşandı.
                     Tüm bu mahallelere kısa sürede
                     müdahale eden Trabzon Büyükşe-
                     hir Belediyesi gerekli görülen nok- Konuyla ilgili olarak değerlendir-
                     talarda çalışmalarını ara vermeden  melerde bulunan Trabzon Büyük-
                     sürdürdü.             şehir Belediye Başkanı Dr. Orhan
                                       Fevzi Gümrükçüoğlu, sel ve heyelan
                     Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri  ile mücadele çalışmalarını mesai
                     Dairesi ekipleri, toprak kayması ve  mefhumu gözetmeksizin yerine ge-
                     dere taşkını gibi heyelan olaylarının  tirdiklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu,
      TRABzON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ meydana geldiği mahallelerde ken- “Yoğun yağışa bağlı olarak birçok
        ADINA İMTİYAz SAHİBİ
      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU di ağındaki yolların tümüne ulaşımı  mahallemizde dere taşkını, toprak
                     kısa sürede yeniden sağladı. Büyük- kayması gibi olaylar yaşandı. Çok
        GENEL YAYIN YöNETMENİ
         Mustafa AKKAYA     şehir Belediyesi, söz konusu mahal- şükür yaralanmalı herhangi bir olay
                     lelerde ilçe belediyelerinin ağında  dahi yaşanmamıştır. Ekiplerimiz
       SORUMLU YAzI İŞLERİ MÜDÜRÜ
         Ahmet YOLOĞLU      bulunan yollardaki çalışmalara da  gerekli çalışmaları ivedilikle yerine
          EDİTöR        katkı verdi.            getirmiştir” diye konuştu.
         Avni ÖZASLAN
         GRAFİK TASARIM
         Emre OKUTAN
          FOTOğRAF
         Hüseyin ARPAÇAY
         İsmet ÖZENDİ
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
          Özcan İSAK
         Miraç KESKİN
           BASKI
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
         0212 454 32 90
          YAYIN TÜRÜ
         Yaygın Süreli Yayın
          İLETİŞİM
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10