Page 6 - gazete 14
P. 6

6  TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                                www.trabzon.bel.tr


                     ÇöMLEKÇİ II. ETAPTA
     HAK SAHİPLERİ İLE 152.2 MİLYON TL’LİK ANLAŞMA SAğLANDI

      ÇÖMlekÇi ıı. etaPta
          YıkıMlara BaŞlandı

     HAK SAHİPLERİ İLE ANLAŞMALARA DOLUDİzGİN DEVAM EDİLİYOR


       Çömlekçi I. etapta 134 binanın kamulaştırılarak yıkılmasının ardından II. etapta hak
    sahipleri ile 152.2 milyon TL’lik anlaşma sağlandı. Bölgede yıkım çalışmalarına da başlayan
      Büyükşehir Belediyesi 7 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Trabzon Büyükşehir Belediye
         Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Bu dev proje tamamlandığında
            Trabzon şehir merkezinin çehresi tamamen değişecektir” dedi.

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve  ma sağlanarak sözleşme imzalan-  yıkım işlemlerini tamamlayan Büyük-
    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tara-  dı. Bu kapsamda 1524 hisse TOKİ  şehir Belediyesi, II. etapta da 7 bina-
    fından sürdürülen Çömlekçi Kent-  tarafından hak sahiplerinden 152.2  nın yıkımını gerçekleştirdi. Bölgedeki
    sel Dönüşüm Projesi çerçevesinde  milyon TL karşılığında satın alındı.  yıkım çalışmalarına önümüzdeki gün-
    Çömlekçi II. Etap Kentsel Dönüşüm  Hak sahiplerine 94.5 milyon TL’nin  lerde de devam edileceği kaydedildi.
    alanında hak sahipleri ile anlaşma- ödemesi tamamlanırken geri ka-
    lara doludizgin devam ediliyor.  lan tutarın ödenmesi işlemlerine  Konuyla ilgili olarak değerlendirme-
                     de devam ediliyor.         lerde bulunan Trabzon Büyükşehir
    Büyükşehir Belediyesinde gerçek-                   Belediye Başkanı Dr. Orhan Fev-
    leştirilen görüşmelere hak sahibi  Öte yandan Trabzon Büyükşehir Bele- zi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi II. etap
    vatandaşlar yoğun şekilde ilgi gös- diyesi Çömlekçi II. etapta yıkım çalış- kentsel dönüşüm alanındaki hak sa-
    terirken 926 hak sahibi ile anlaş- malarına başladı. Çömlekçi I. etapta  hiplerine teşekkür etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11