Page 7 - gazete 14
P. 7

TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                               www.trabzon.bel.tr 7                                          traBzon’un
                                          ÇeHresi
                                          taMaMen
                                          deĞiŞeCek

                                        Çömlekçi I. etap kentsel dö-
                                        nüşüm alanında kamulaş-
                                        tırmaların tamamlanması-
                                        nın ardından II. etap kentsel
                                        dönüşüm alanında anlaşma
                                        usulü ile satın alma işlemle-
                                        rinin sürdürüldüğünü hatır-
                                        latan Başkan Gümrükçüoğlu,
                                        “Çömlekçi kentsel dönüşümü
                                        etap etap gerçekleştirilecek
                                        olan dev bir projedir. Olduk-
                                        ça yüksek bir maliyete sahip
                                        olan bu dev proje tamamlan-
                                        dığında Trabzon şehir merke-
                                        zinin çehresi tamamen deği-
                                        şecektir” dedi.                       BüYük anlaŞMalar GerÇekleŞtirildi

                     Çömlekçi I. etapta 134 binanın ve boş  miştir. Bölgede yıkım çalışmalarına
                     parsellerin kamulaştırma işlem-  da başladık. Bu çalışmalarımız önü-
                     lerinin tamamlanmasının hemen   müzdeki günlerde yoğunlaşarak de-
                     ardından II. etaba başladıklarını  vam edecektir” diye konuştu.
                     kaydeden Gümrükçüoğlu, “I. etapta
                     mahkemelerin belirlediği fiyatlar  Başkan Gümrükçüoğlu, Çömlekçi
                     II. etapta daha da yükseltilerek hak  I. etapta olduğu gibi II. etapta da
                     sahibi vatandaşlarımıza sunulmuş- anlaşma ve yıkımların tamamlan-
                     tur.  Hak sahibi hemşehrilerim ilgi  masının ardından her iki etap için
                     göstererek anlaşma sürecine katıl- hazırlanan peyzaj projesinin uygu-
                     mıştır ve Çömlekçi II. etapta olduk- lamasına geçileceğini de sözlerine
                     ça büyük anlaşmalar gerçekleştiril- ekledi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12