Page 10 - 15
P. 10

10  AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr


    büYüKŞEhiR


    bELEDiYEsi


    bETOn üRETip


    YOLLARı sERiYOR

    Trabzon Büyükşehir  Belediyesi,
    kendi tesislerinde ürettiği betonla
    yol betonlaması yapıyor. Trabzon’un
    mahalle yolları ve ana arterlerdeki
    yol sorunlarını çözüme kavuştur-
    mak için hummalı bir çalışma içinde
    olan Büyükşehir Belediyesi, asfalt-
    lama çalışmalarına her gün 4 ayrı
    ekiple devam ederken yine kendi te-
    sislerinde ürettiği betonla yol beton-
    lama çalışmalarının da startını ver-
    di. Bu kapsamda Ortahisar ilçesinde
    Yeşilbük - Çatak - Hayvan Barınağı
    yolunda betonlama çalışmaları ta-
    mamlandı. Akoluk - Sırt bağlantı
    yolu, Akoluk - Kamışlı yolu ve Çağ-
    layan Okçu Mevkii yolu da yine Bü-
    yükşehir Belediyesi tesislerinde
    üretilen beton ile betonlanacak.


                                       Konuyla ilgili olarak değerlendirme-
                                       lerde bulunan Trabzon Büyükşehir
                                       Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
                                       Gümrükçüoğlu, Trabzon’un mahal-
                                       le yollarındaki sorunları ortadan
                                       kaldırmak için her türlü yöntemi
                                       devreye soktuklarını kaydetti. Güm-
                                       rükçüoğlu, “Asfalt üretip yollarımızı
                                       serdiğimiz gibi yine kendi tesisleri-
                                       mizde beton üreterek yollarımızı se-
                                       riyoruz. Ülkemizin en uzun yol ağına
                                       sahip ili olan Trabzon’un yol sorun-
                                       larını ortadan kaldırmak için gece
                                       gündüz işbaşındayız” diye konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15