Page 2 - 15
P. 2

2  AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr


    hain darBe kalkışımının yıldÖnümünde meydanları dolduran
          TraBzon halkı dünyaya Bir kez daha mesaJ verdi

   TRAbzOn           nObET TUTTU


   biR KEz DAhA                                       kapılarına getirirken kendi araçları
                                       ile bu fedakârlığı yapan Trabzonlular
                                       vatan için canlarını feda etmekten
                                       geri durmayacaklarını tüm dünyaya
                                       ilan etmiş oldular” diye konuştu.

                                       “Biz bir ve beraber olursak hiçbir
                                       dünya gücünün bizi işgal teşebbü-
                                       sü 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi
                                       başarıya ulaşamayacaktır” diyerek
                                       sözlerini sürdüren Gümrükçüoğlu,
                                       “15 Temmuz 2016’da yaşananları
                                       hiç unutmayacağız ve bir ve beraber
                                       olacağız… Biz, tek bir devletimizde,
    15 Temmuz Şehitleri Anma, De-                     tek bayrağımızla, tek vatanımızda
    mokrasi ve Milli Birlik Günü et-                  yaşayan 80 milyon tek bir milletiz.
    kinlikleri kapsamında, Türkiye’nin                  Biriz ve beraberiz. Bu birlik ve be-
    81 ilinde eşzamanlı olarak Milli                   raberliğimizi kimse bozamayacak.
    Birlik Nöbetleri gerçekleştirildi.                 Bizler bir ve beraber olduğumuz sü-
    Trabzon’da, 15 Temmuz Şehitler                    rece, hainler, katiller, emperyalistler
    ve Hürriyet Meydanında (Meydan                    ve işbirlikçileri asla başarılı olama-
    Parkı) icra edilen programa Trab-                   yacaktır. 15 Temmuz 2016’da olduğu
    zonlular yoğun ilgi gösterdi.                     gibi bir ve beraber olduğumuz süre-
                                       ce her zaman biz kazanacağız” ifa-
    15 Temmuz 2016’da gerçekleştiril- nur olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet  delerini kullandı.
    mek istenilen darbe kalkışımının yıl- ve minnetle anıyoruz” dedi.
    dönümünde Trabzon’daki etkinlikler                  Başkan Gümrükçüoğlu, “Ne mutlu
    Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Yü- 15 Temmuz gecesi Türkiye ve Trab- Allah’a (c.c.) kul, Peygamber Efen-
    rüyüş kortejinin 15 Temmuz Şehitler  zon’da yaşananları hemşehrileri ile  dimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) üm-
    ve Hürriyet Meydanına ulaşmasıyla  paylaşan Gümrükçüoğlu, “Belediye- met olabilene, Ne mutlu birliğini ve
    nöbet programının startı verildi. mizin iş makinelerini, otobüslerini,  beraberliğini muhafaza edebilene”
                     bir çatışma olmasın diye binaların  diyerek sözlerini tamamladı.
    Burada hemşehrilerine seslenen
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,
    sözlerine şehitleri rahmet ve min-
    netle anarak başladı. 15 Temmuz
    2016 gecesi yaşanan işgal girişimi
    karşısında Türk Milletinin destan
    yazdığını hatırlatan Gümrükçüoğlu,
    “249 insanımız işgal kalkışımı kar-
    şısında tereddütsüz olarak şaha-
    dete yürüyerek inşallah Peygamber
    Efendimize (S.A.V.) komşu olmuş-
    lardır. Tarihimiz boyunca şahadete
    yürüyen tüm şehitlerimizin kabirleri
   1   2   3   4   5   6   7