Page 4 - 15
P. 4

4  AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr

   DEMOKRAsi ŞEhiDi   sAMET UsLU
    MEzARı bAŞınDA AnıLDı
    15 Temmuz Şehitleri Anma, Demok-  rumlarımıza karşı terör saldırıları  demiştir. Bu mücadelesinde şehit-
    rasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri  gerçekleştirmiş, büyük Türk Milleti  lik mertebesine ulaşmıştır. Bir yıl
    kapsamında demokrasi şehidi Sa-  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep    önce şehit olan Samet kardeşimizle
    met Uslu, Akçaabat ilçesindeki kabri  Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde iha- birlikte tüm şehitlerimize Allah’tan
    başında anıldı.          nete ‘dur’ demiştir. 15 Temmuz ge- rahmet yakınlarına bir kez daha sa-
                     cesi Genelkurmay Karargâhı ve Jan- bırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
    Sabah saatlerinde Trabzon Vali-  darma Genel Komutanlığı binası bu
    si Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı  grup tarafından ele geçirilmiş, MİT  Samet Uslu (26), İstanbul’da Şehitler
    Albay Osman Akyıldız, Trabzon Mil- yerleşkesi, Emniyet binaları, Cum- Köprüsü üzerinde darbe girişimcisi
    letvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve  hurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Özel  askerler tarafından açılan ateş so-
    Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye  Harekât Dairesi gibi stratejik yerlere  nucu şehit olmuştu. Öte yandan ka-
    Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük- alçakça saldırılar düzenlenmiştir. Bu  bir ziyaretin ardından protokol üyele-
    çüoğlu, Akçaabat Kaymakamı Soner  saldırılar neticesinde yüzlerce va- ri öğle namazı sonrası İskenderpaşa
    Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı  tandaşımız hayatını kaybetmiş veya  Camisi’nde demokrasi şehitleri için
    Şefik Türkmen, AK Parti İl Başkanı  yaralanmıştır. Milletimiz, Emniyet  okunan Mevlid-i Şerife katıldı.
    Haydar Revi ile Uslu’nun yakınları  mensuplarıyla ve darbecilere karşı
    demokrasi şehidi Samet Uslu’nun  harekete geçen TSK unsurlarıyla el
    Akçaabat’taki kabrini ziyaret etti. ele vererek, darbe girişimine karşı
                     tarihî bir duruş sergilemiştir. Tank-
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  ların etkisiz hâle getirilmesi başta
    kanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, zi- olmak üzere, teröristler karşısındaki
    yaret sonrası yaptığı açıklamada “15  dik duruşlarıyla memleketine ve ge-
    Temmuz hain darbe kalkışımı-terör  leceğine sahip çıkan milletimiz, gece
    saldırısı ve bunların karşısında mil- boyunca sayısız kahramanlık des-  TraBzon Büyükşehir Belediyesi
                                           adına imTiyaz sahiBi
    letimizin zaferinin üzerinden tam  tanları yazmıştır. Samet kardeşimiz  Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
    bir yıl geçti. Fethullahçı Terör Ör- de bu hain saldırıya seyirci kalmaya-  Genel yayın yÖneTmeni
    gütü (FETÖ) üyeleri ülkemizi işgal  rak, vatan için, millet için, bayrak için  Mustafa AKKAYA
    etmek istemiş, milletimize ve ku- sokaklara çıkmış ve hainlere ‘dur’   sorumlu yazı işleri müdürü
                                            Ahmet YOLOĞLU
                                             ediTÖr
                                            Avni ÖZASLAN
                                            GraFik Tasarım
                                            Emre OKUTAN
                                             FoToğraF
                                            Hüseyin ARPAÇAY
                                            İsmet ÖZENDİ
                                          Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
                                             Özcan İSAK
                                            Miraç KESKİN
                                              Baskı
                                        İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
                                            0212 454 32 90
                                             yayın Türü
                                            Yaygın Süreli Yayın
                                             ileTişim
                                         0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9