Page 7 - 15
P. 7

AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr 7


    TraBzon Büyükşehir Belediye Başkanı dr. orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:
    hAinLERE KARŞı ŞEhiTLERiMizin


   ELinDE sADEcE bAYRAğıMız VARDı

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve  muz şehitlerinin elinde hainlere  koskocaman bir yürekleri ve kos-
    Cihannüma Derneği tarafından dü-  karşı sadece Türk bayrağı olduğu- kocaman imanları vardı ve o ölüm
    zenlenen “15 Temmuz Destanı Ezan- na dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “15  makinelerini kaplayıp etkilerini yok
    ları Susturan Darbelerden, Dar-  Temmuz’da şehitlerimizin ellerinde  edebildiler. 15 Temmuz’daki istiklal,
    beleri Susturan Salalara” konulu  sadece bayrakları vardı. Hainlerin  mukaddesat, din, diyanet, hürriyet,
    konferans Hamamizade İhsan Bey   elinde bizim imkânlarımızla temin  demokrasi mücadelesini unutmadık
    Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. edilen tanklar, ağır silahlar olması- unutturmayacağız ve nesiller bo-
                                             yunca da o şuuru taşı-
    Cihannüma   Genel                                yacağız” diye konuştu.
    Başkanı ve Başba-
    kanlık Başdanışmanı
    Mustafa Şen’in konuş-
    macı olarak katıldığı
    konferansta Trabzon
    Valisi Yücel Yavuz ve
    Trabzon Büyükşehir
    Belediye Başkanı Dr.
    Orhan Fevzi Gümrük-
    çüoğlu hazır bulundu.

    Programın açılışında katılımcıla- na rağmen milletimizin elinde sa-
    ra seslenen Büyükşehir Belediye  dece atalarımızın kanlarıyla boyan-
    Başkanı Gümrükçüoğlu, 15 Tem-   mış ay-yıldızlı bayrakları vardı. Ama
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12