Page 1 - gazete 16
P. 1

iYi Ki VARSIN EREN
                     Bölücü terör örgütü üyelerinin Maç- hid oldu. 15 yaşındaki Eren’in şaha-
                     ka’da gerçekleştirdiği hain saldırıda  dete yürümesi tüm ülkeyi yasa bo-
                     Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat  ğarken Türkiye “#iyikivarsınEren”
                     Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül şe- dedi.    28’de    EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                 www.trabzon.bel.tr

   TRABZON KAZANIYOR


     Trabzon büyükşehir belediyesi, UzUngöl TabiaT Macera Parkı ile
      Trabzon Trabzon öğreTMenevi ve cUdibey orTaokUlUnUn yaPıM

            ihalelerini eylül ayı içinde gerçekleşTirecek
                                         OKUL VE

                                         ÖĞRETMENEVİ

                                       Tarihi Karagöz Meydanı alnında bu-
                                       lunan okul ve öğretmenevi Trabzon
                                       Büyükşehir Belediyesi tarafından
                                       Hacıkasım Mevkii’nde yapılarak Mil-
                                       li Eğitim Bakanlığına devredilecek.
                                       Sonrasında mevcut okul ve öğretme-
                                       nevi yıkılarak tarihi Karagöz Meydanı
                                       yeniden şehre kazandırılacak.  6’da

           TABİAT
    MACERA PARKI


    Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kara-
    deniz’in en önemli turizm noktaların-
    dan biri olan Uzungöl’e Tabiat Macera
    Parkı kazandırıyor. 9200 m2’lik alanda
    planlanan Macera Parkı altı ana bö-
    lümden oluşuyor. Yapılarda çevrey-
    le uyumlu ahşap ile çağdaş malze-
    meler bir arada kullanılacak.   7’de
   1   2   3   4   5   6