Page 10 - gazete 16
P. 10

10  EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr

   YAZ OKULUNdAN    1835 ÖĞRENCİ YARARLANdI


      Trabzon Büyükşehir Beledi-  İngilizce, drama, resim, satranç,  sonuçlar aldığımız yaz okulu uygula-
      yesinin bu yıl ikincisini dü- bağlama, keman, gitar, ahşap bo- masının bu yıl ikincisini tamamlamış
    zenlediği ‘Yaz Okulu’nda eğitim ve  yama, plastik çamur ve alçı şekil- olduk. Katılım sağlayan öğrencile-
    öğretim tamamlandı. Büyükşehir   lendirme, karate, Teakwondo ve   rimizi, velilerimizi ve öğretmenleri-
    Belediyesine ait 5 ayrı merkezde  nitelikli hızlı okuma teknikleri ders- mizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
    düzenlenen yaz okulundan 8-14 yaş  leri verildi. Öte yandan yaz okuluna
    grubunda 1835 öğrenci yararlandı.  katılan öğrencilerin tümüne çeşit-
                     li eğitim materyalleri Büyükşehir
    Ortahisar İlçe Müftülüğü ve Ortahi- Belediyesi tarafından temin edildi.
    sar Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
    ğünün destek verdiği Yaz Okulun-  Konuyla ilgili değerlendirmelerde
    da 13 farklı branşta 40 ayrı kurs  bulunan Trabzon Büyükşehir Bele-
    açılırken; 12 Haziran’da başlayan  diye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
    kurslarda 35 öğretmen görev yaptı.  rükçüoğlu, çocukların eğitimine her
                     zaman özel önem verdiklerini kay-
    Yaz Okulunda, akademik branşlarda  detti. Gümrükçüoğlu, “İlk olarak ge-
    Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi,  çen yıl başlattığımız ve çok olumlu
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15