Page 5 - gazete 16
P. 5

EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr 5

    Tabakhane’de
    yıkılan bina sayısı    632’ye ulaştı


      Trabzon Büyükşehir Belediye- Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük-
      si kamulaştırma işlemlerinin  çüoğlu, Trabzon’u ismine layık hale
    önemli ölçüde tamamlandığı Tabak- getirecek çok büyük çalışmalara
    hane Kentsel Dönüşüm Projesinde  imza atmakta olduklarını kaydetti.
    yıkım çalışmalarını sürdürüyor. 675  Bölgede bulunan Pazarkapı Kavşa-
    binanın kamulaştırılarak yıkılacağı  ğı’nın da Karayolları tarafından ihale
    Tabakhane’de 659 binanın kamu-   edildiğini hatırlatan Gümrükçüoğ-
    laştırma işlemi tamamlanırken son  lu, “Tabakhane kentsel dönüşüm
    yapılan yıkımlarla birlikte bölge- alanı içinde Kanuni Bulvarını sahile
    de yıkılan bina sayısı 632’ye ulaştı. bağlayacak önemli bir ulaşım ak- düzenlemesi nedeniyle icra edil-
                     sımız yer alacak. Bu yol ile birlikte,  miştir. Tabakhane kentsel dönüşüm
    Bölgede sürdürülen çalışmalarla  kamulaştırma ve yıkım çalışmala-  alanının kuzey kısmında bulunan
    ilgili olarak değerlendirmelerde bu- rının tamamlandığımız Tabakhane  Kadınlar Hali de tümüyle yenilecek-
    lunan Trabzon Büyükşehir Belediye  kentsel dönüşüm alanının Pazar-  tir. Yeni Kadınlar Hali ihalesi 2017
                     kapı Kavşağı ve Yavuz Selim Bulvarı  yılı içinde yapılacaktır. Böylece bu
                     (Tanjant Yolu) arasındaki kısmının  büyük alan sadece Trabzon’umuzun
                     uygulama ihalesi TOKİ tarafından  değil, bölgemizin en modern yaşam
                     yapılacaktır. Karayolları tarafından  alanı haline gelecektir. Bu tür dev
                     yapılan ihale neticesinde Pazarkapı  yatırımlarla Trabzon’umuzu ismi-
                     Kavşağı ile birlikte Devlet Karayolu  ne layık hale getirirken şehrimizin
                     da yeniden düzenlenmektedir. Bu  her daim önünü açan başta Cum-
                     çalışmalara da başlanmıştır. Ta-  hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
      Trabzon büyükşehir belediyesi
        adına iMTiyaz sahibi   bakhane kentsel dönüşüm alanının  Erdoğan olmak üzere devlet büyük-
      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
                     kuzey kısmında son yaptığımız yı- lerimize Trabzon halkı adına şük-
        genel yayın yöneTMeni   kımlarda söz konusu kavşak ve yol  ranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
         Mustafa AKKAYA
       sorUMlU yazı işleri Müdürü
         Ahmet YOLOĞLU
          ediTör
         Avni ÖZASLAN
         graFik TasarıM
         Emre OKUTAN
          FoToğraF
         Hüseyin ARPAÇAY
         İsmet ÖZENDİ
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
          Özcan İSAK
         Miraç KESKİN
           baskı
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
         0212 454 32 90
          yayın Türü
         Yaygın Süreli Yayın
          ileTişiM
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10