Page 8 - gazete 16
P. 8

8  EYLÜL 2017 / SAYI: 16                                www.trabzon.bel.tr


                Ahİ EVREN ALTI


       OTOPARK VE CAMİ İNşAATI               SüRdüRüLüYOR
      Trabzon Büyükşehir Beledi-  da yapılmakta olan camide 600   ler doğrultusunda çalışmalarını sür-
      yesi hizmetlerine aralıksız kişi aynı anda ibadet yapabilecek.  dürdüklerini söyledi. Gümrükçüoğlu,
    devam ediyor. Büyükşehir Beledi-  Caminin altında ayrıca 32 kişilik  “Soğuksu Mahallesi’nde yapmakta
    yesinin, Ortahisar ilçesinin Soğuk- otopark inşası gerçekleştiriliyor.  olduğumuz cami ve otopark ile ma-
    su Mahallesi’nde inşasına başla-                   hallenin iki önemli ihtiyacı karşılan-
    dığı cami inşaatı aralıksız olarak  Konuyla ilgili olarak değerlendirme- mış olacağız. 600 kişilik caminin yanı
    sürdürülüyor. Ahi Evren Göğüs   lerde bulunan Trabzon Büyükşehir  sıra bölgeye 32 araçlık otopark ka-
    Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim   Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  zandıracağız. Çalışmalarımız aralık-
    ve Araştırma Hastanesinin yanın-  Gümrükçüoğlu, halka verdikleri söz- sız olarak devam etmektedir” dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13