Page 10 - ekim
P. 10

10  EKİM 2017 / SAYI: 17                                 www.trabzon.bel.tr

            MEYDAN PARKI’NDA   GÜMRÜKÇÜOĞLU RÜZGÂRI ESTİ

      Trabzon Büyükşehir Beledi-
      ye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
    Gümrükçüoğlu, Uzunsokak ile 15
    Temmuz Şehitler ve Hürriyet Mey-
    danı’nda (Meydan Parkı) hemşehri-
    leriyle bir araya geldi. Meydan turu
    yapan Gümrükçüoğlu, Trabzon’da
    sürdürülen çalışmalar hakkında
    bilgilendirdiği Trabzonluların so-
    rularına da ayrıntılı yanıtlar verdi.


                                        TARİHİ SAHİP
                                        ÇIKIYORUZ

                                       Trabzon’un son yıllarda yapılan yatı-
                                       rımlarla adeta çağ atladığını ifade eden
                                       Gümrükçüoğlu, çok sayıda yatırıma da
                                       devam edildiğini hatırlattı. Hemşehri-
                                       lerinin soruları üzerine Trabzon şehir
                                       merkezine ikinci bir meydan kazandı-
                                       racaklarını kaydeden Gümrükçüoğlu,
                                       “Trabzon’un tarihte Karagöz Meydanı
                                       vardı. Bu alanın üzerinde şimdi Trab-
                                       zon Öğretmenevi ile Cudibey Ortaokulu
                                       var. Okul ve öğretmenevini Hacıkasım
                                       Mevkiinde yapıp Milli Eğitim Bakanlı-
                                       ğımıza devredeceğiz. Sonrasında da
                                       Karagöz Meydanı alanındaki yapıları
                                       yıkarak burayı kentsel meydan olarak
                                       düzenleyeceğiz. Bu çalışma ile sadece
                                       Trabzon şehir merkezine meydan ka-
                                       zandırmakla kalmıyoruz, şehrimizin
                                       tarihine de sahip çıkmış oluyoruz” dedi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15